De GroenLinks-volksvertegenwoordigers merken dat het PEGAS-rapport sterk leeft onder de bevolking en dat er een grote behoefte is om in gesprek te gaan met politici. Tegelijkertijd gebeurt er veel achter de schermen, maar krijgen inwoners daar niet altijd even veel van mee. Voor GroenLinks was dat een reden om het initiatief te nemen een discussieavond te organiseren. 

Panelgesprek 

De avond begint met een panelgesprek met de volksvertegenwoordigers van verschillende politieke lagen. Zo zijn verschillende raadsleden uit de aardbevingsgemeenten, Statenleden en kamerlid Suzanne Kröger aanwezig. Onder leiding van Roshano Dewnarain, fractievoorzitter in Midden-Groningen, zullen zij in de vorm van een panelgesprek vertellen over de ontwikkelingen rondom het PEGAS-rapport. Daarna is er gelegenheid voor inwoners en volksvertegenwoordigers om met elkaar in gesprek te gaan. De avond wordt afgesloten met een informele borrel. 

Iedereen is welkom 

Gastheer Roshano Dewnarain: 

“Het is ontzettend fijn dat we samen met de andere aardbevingsgemeenten, onze Statenleden en zelfs een vertegenwoordiging uit de kamer een avond kunnen organiseren. Samenwerken over gemeentegrenzen heen werkt! Het belangrijkste is dat we de input van onze inwoners serieus nemen. We nodigen dan ook iedereen uit om te komen. U bent van harte welkom!”