Provinciale ledenvergadering over kandidatenlijst Statenverkiezingen maart 2019

Op de agenda staan:

• Vaststellen kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen

• Verkiezing bestuursleden

• Vaststellen opdracht aan kandidatencommissie Gedeputeerde

• Benoemen kandidatencommissie Gedeputeerde