Stephanie Bennett

Statenlid

Een gezonde natuur en het behoud daarvan vind ik erg belangrijk, maar ik word vooral gedreven door mijn sociale idealen. Gelijkwaardigheid, solidariteit en tolerantie.

Stephanie Bennett staat op plek 4 op de kandidatenlijst voor GroenLinks Groningen. Ze is GZ-psycholoog, muzikante en moeder van een 4-jarig zoontje. Een provincie waarin iedereen gelijke kansen krijgt en op een gezonde, veilige en groene manier kan wonen, werken en recreƫren zijn voor haar prioriteit.

Als dochter van een Afro-Amerikaanse vader en Nederlandse moeder heb ik, op de Veluwe van de jaren '90, een prettige jeugd gehad. Er was veilige en betaalbare huisvesting, betaalbare sport en cultuur en een uitstekend openbaar vervoer netwerk. Mijn gemengde achtergrond vormde soms een uitdaging, maar net zo vaak ook niet. Ik kreeg dezelfde kansen en mogelijkheden als mijn leeftijdgenoten en heb geprobeerd deze ten volle te benutten. Door mijn jeugd op de Veluwe heb ik liefde voor het groen ontwikkeld. Ik weet hoe onmisbaar de natuur is voor de mens en hoe belangrijk het is om de volgende generaties een gezonde wereld mee te geven. Een gezonde natuur en het behoud daarvan vind ik erg belangrijk, maar ik word vooral gedreven door mijn sociale idealen. Gelijkwaardigheid, solidariteit en tolerantie. Dat zijn de kernwaarden die mij drijven als mens, als moeder en in de politiek.

Op mijn 17e vertrok ik naar Groningen om psychologie te studeren. Tijdens mijn werk als GZ-psycholoog in de provincie is mijn liefde voor de provincie en haar inwoners ontstaan. Ik merkte in dit werk vooral hoe belangrijk de aanwezigheid van bepaalde randvoorwaarden zijn om een gelukkig bestaan op te kunnen bouwen. Deze randvoorwaarden vormen samen de leefbaarheid van de provincie. Veilige huisvesting, toegang tot sport en cultuur, goede zorg dicht bij huis. Openbare bibliotheken waar iedereen kan leren, een goede werkgelegenheid. Dit zijn zaken die voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Dit moet in Groningen beter. Er zijn gebieden in Groningen waar kinderen niet naar de bibliotheek kunnen of waar de huisartsenpost gesloten wordt. Teveel kinderen kunnen niet sporten omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Het wordt tijd dat dit verandert!

Ik wil mij dan ook graag inzetten voor een sociale provincie waarin iedereen, ongeacht woonplaats, afkomst, leeftijd, sekse of geaardheid, zich prettig voelt en een gelukkig bestaan op kan bouwen.