De natuur staat enorm onder druk door de gevolgen van de klimaatcrisis en de sterke afname van de biodiversiteit. Hierdoor komt ook onze voedselzekerheid in het geding, omdat boer en natuur hand in hand gaan. Denk hierbij aan het uitsterven van insecten die noodzakelijk zijn voor het bestuiven van gewassen, of het uitdrogen van landbouwgrond. 

Veel boeren zien daarom wel dat het anders moet, maar door het uitstelgedrag en de halve maatregelen van het kabinet weten zij niet waar ze aan toe zijn. Deze week werd dit nogmaals pijnlijk duidelijk gemaakt door minister Adema die informatie over mestregels achterhield. Boeren hebben behoefte aan een duidelijk perspectief, zodat ze daadwerkelijk de omslag kunnen maken naar een toekomstbestendige en natuurinclusieve bedrijfsvoering. 

Daarom wil GroenLinks in de provincie Groningen een transitiefonds voor de landbouwsector. Boeren die hun bedrijf willen vergroenen kunnen hier aankloppen voor financiële hulp, maar ook voor juridisch advies en sociale ondersteuning. Op deze manier wil de partij boeren maatwerk bieden bij het vergroenen van hun boerenbedrijf. 

“Alweer krijgen de boeren de deksel op de neus door de minister. Dit schaadt het vertrouwen alleen maar verder, terwijl we juist samen moeten werken aan de oplossing”, zegt Statenlid Nadja Siersema.  “Boeren zijn toe aan duidelijkheid. We moeten het eerlijke verhaal accepteren en samen de omslag maken in de landbouw. Dat is noodzakelijk voor boer én natuur.”