Kandidaten gezocht voor Provinciale Staten (meld je aan vóór 1 augustus)

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Hiervoor zoeken wij enthousiaste kandidaten die zich verbonden voelen met het GroenLinks gedachtengoed en de beweging willen vertegenwoordigen in de Staten van Groningen.

 

Momenteel hebben we 3 van de 43 zetels in de Staten. GroenLinks groeit en daarom maken we kans op meer zetels. En niet te vergeten: GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar met veel succes met gedeputeerde Nienke Homan deel uitgemaakt van het college van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie). Ook dat vergroot de kans op meer zetels.

We zoeken kandidaten voor Provinciale Staten die in de volgende periode verder inhoud kunnen geven aan onze visie op de provincie Groningen. Ook leden die geen plaats in de Staten ambiëren maar die vanwege hun persoonlijke netwerk of achterban wel zouden willen fungeren als stemmentrekkers, worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij de kandidatencommissie.

Je kunt je kandideren door een email te sturen aan de secretaris van de kandidatencommissie, Henk Klabbers. Zijn emailadres is: hklabbers@noordmaat.nl. Als je op een verkiesbare plaats op de lijst wilt komen, voeg dan aan je kandidaatstelling een
actueel CV en een motivatiebrief toe.

De kandidatencommissie zal voor de volgende stappen in de procedure contact opnemen met de kandidaten voor een verkiesbare plaats. De kandidatencommissie handelt in vertrouwelijkheid en brengt uiteindelijk advies uit aan de ledenvergadering.

Je kunt je vanaf nu aanmelden tot en met 31 juli.

Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij Ate Flapper, voorzitter van de kandidatencommissie: 06-31515153 of ateflapper@kpnmail.nl.

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met Ria Damhof, voorzitter van het provinciaal bestuur: 06-14531360 of riadamhof@gmail.com.

Mocht je in je omgeving mensen kennen die geschikt zijn voor de kandidatenlijst, laat dat weten aan Ria Damhof: zij neemt dan contact op met de betreffende personen om hen te polsen.

Profielschets (download, pdf)

Opdracht aan kandidatencommissie (download, pdf)

 

Met vriendelijke groet,

Ria Damhof, voorzitter provinciaal bestuur