Nieuws over Stephanie Bennett

Culturele subsidies voor kleine instellingen

In de Statenvergadering van 13 november is de Cultuurnota besproken. In deze nota worden de kaders voor het cultuurbeleid van onze provincie voor de komende 8 jaar vastgelegd.
Samen met een groot aantal andere partijen diende Stephanie Bennett namens onze fractie een motie in die ervoor moet zorgen dat de drempels bij het aanvragen van subsidie voor kleine culturele initiatieven verlaagd worden. De motie is met een grote meerderheid in de Staten aangenomen.
 

Lees verder