Vacature secretaris provinciaal bestuur

De bestuursperiode van onze secretaris is verstreken. Tijdens de provinciale ledenvergadering op 8 april 2017 wordt een nieuwe secretaris benoemd. Het provinciaal bestuur nodigt alle leden uit de provincie uit om te solliciteren.

Wie zijn wij?
Het provinciaal bestuur bestaat idealiter uit zeven leden. Bestuursleden worden door de provinciale ledenvergadering benoemd. Een bestuursperiode duurt twee jaren. De taken van het bestuur zijn onder meer:
• Zorgen voor de interne en externe dialoog
• Politiek personeelsbeleid
• Organiseren verkiezingen
• Vrijwilligers werven en binden
• Conflictbeheersing
• Contact initiëren en onderhouden met lokale afdelingen binnen de provincie

Je bent 4-8 uur beschikbaar per week.

De kern van de functie is:
• samen met de voorzitter de agenda voor de bestuursvergaderingen opstellen;
• het bijhouden van een lange termijnagenda en vergaderroosters;
• de (technische) organisatie van ledenvergaderingen en eventueel andere activiteiten van het bestuur;
• contact onderhouden met de landelijke ledenadministratie;
• contact onderhouden met de bestuursmedewerker;
• het bijhouden van de inkomende en uitgaande post, het voeren van correspondentie, beheer van het (administratieve) archief en het verzenden van uitnodigingen voor activiteiten.

Procedure
Solliciteren kan tot en met 17 maart 2017 door een motivatiebrief te sturen naar onze voorzitter Ria Damhof: riadamhof@gmail.com. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met (afgevaardigden van) het bestuur. Uiteindelijk bepaalt de ledenvergadering in april wie onze nieuwe secretaris wordt.