Woensdag 25 april: Praten met de Staten

Provinciale Staten van Groningen gaan anders werken. Zowel burgers als Statenleden waren niet tevreden met de oude werkwijze. Daarbij konden insprekers hun mening naar voren brengen aan het begin van de commissievergadering. Op dat moment hadden de meeste fracties al een standpunt ingenomen waardoor de invloed van insprekers op de meningsvorming gering was.

Om dat probleem op te lossen is er nu voorafgaand aan de normale vergadercyclus een woensdag ingeruimd voor overleg tussen Statenleden, burgers en maatschappelijke organisaties. Van 16:00 tot 17:30 uur kan iedereen in gesprek gaan met Statenleden in het Atrium van het provinciehuis (Martinikerkhof 12, Groningen). U hoeft zich niet aan te melden. De onderwerpen waarover u met de Statenleden kunt spreken kunt u hier vinden.

Meer informatie over Praten met de Staten