GroenLinks in College van Gedeputeerde Staten

Wiebe van der Ploeg zit sinds 13 april namens GroenLinks zitting in het College van Gedeputeerde Staten. Hij heeft een groene portefeuille met onder andere natuur en landschap, visserij, landbouw en dierenwelzijn.

De PvdA wordt vertegenwoordigd door William Moorlag (ruimtelijke ordening en financiën), Wilma Mansveld (economische zaken, energie en jeugdzorg) en oud-Tweede Kamerlid Marianne Besselink (wonen, welzijn en zorg, krimp en leefbaarheid). De VVD levert burgemeester van Haren Mark Boumans (verkeer en vervoer, water en grijs milieu) en D66 Piet de Vey Mestdagh (bestuurlijke organisatie, toezicht gemeentefinanciën en cultuur). Drie Gedeputeerden werken in deeltijd: Besselink (0,6), De Vey Mestdagh (0,8) en Van der Ploeg (0,8).

Het coalitieprogramma- 'Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!' - kan hier beneden gedownload worden.