Verklaring Statenfractie over meningsverschil met GroenLinks-gedeputeerde Wiebe van der Ploeg rond bouw kolencentrale RWE/Essent

Zaterdag 27 augustus heeft de GroenLinks Statenfractie een voorlopig standpunt over de vernietiging van de Natuurbeschermingswet vergunning voor de bouw van een kolencentrale door RWE in de Eemshaven op de website geplaatst. Inmiddels heeft de fractie intensief vergaderd over deze zaak en is ze tot een uitgebreider standpunt gekomen. Zie hiervoor het persbericht van dinsdag 30 augustus elders op de website. In het kort komt het er op neer dat we voor een bouwstop zijn voor de kolencentrale en dus tegen het afgeven van een gedoogvergunning, zoals het college van Gedeputeerde Staten (GS) voorstelt. Daarnaast willen we dat GS met RWE/Essent om tafel gaat zitten om te kijken naar de mogelijkheden om de kolencentrale om te bouwen tot bijvoorbeeld een minder vervuilende gasgestookte centrale.

Deze opstelling brengt ons in een positie tegenover onze eigen GroenLinks gedeputeerde Wiebe van der Ploeg, die verantwoordelijk is voor de Natuurbeschermingswet (Nb wet) vergunning. Wij snappen dat dit voor de buitenwereld en ook voor onze eigen leden verwarring geeft. Waar staat GroenLinks nu echt voor?

Van der Ploeg heeft voor TV Noord al aangegeven dat hij persoonlijk nog steeds tegen de komst van een kolencentrale naar de Eemshaven is en blijft. Als gedeputeerde moet hij echter het standpunt van het gehele provinciale bestuur weergeven en dat was er tot nu toe altijd op gericht om de bouw van de kolencentrale door te laten gaan, gesteund door een uitspraak van een ruime meerderheid in Provinciale Staten, vijf jaar geleden. Daarnaast is hij als portefeuillehouder Natuur verantwoordelijk voor de Nb-wet vergunning en moet hij kijken hoe de regels precies zijn, waar de vergunning aan moet voldoen en of dat goed wordt toegepast. Dat is dus iets heel anders dan een politiek oordeel geven over de wenselijkheid van zo'n centrale. Volgens Van der Ploeg kan hij niet anders doen dan een gedoogvergunning afgeven voor de bouw van de kolencentrale, als hij volgens de regels van de wet en volgens de bestuurlijke positie van de provincie wil werken. Dat Van der Ploeg namens GS de woordvoering deed vloeit voort uit zijn verantwoordelijkheid voor dit deel van de totale vergunningverlening. Dat hij niet voor die verantwoordelijkheid is weg gelopen siert hem, hoe moeilijk dat ook voor ons en onze achterban is te accepteren. Hoewel wij het als fractie inhoudelijk beslist niet eens zijn met zijn standpunt, snappen wij wel dat het voor hem in zijn positie vrijwel onmogelijk was om een ander standpunt in te nemen dan hij gedaan heeft. Wij zijn ook voortdurend met hem in overleg en zijn zeker niet uit op zijn aftreden.

Wij willen nu als fractie proberen andere fracties over te halen om ook stelling te nemen tegen het afgeven van een gedoogvergunning aan RWE en een pauze in te lassen om met RWE te praten over ombouw van de kolencentrale naar een aanvaardbaar alternatief. Als we daar een meerderheid in Provinciale Staten voor weten te vinden, dan zal GS, inclusief gedeputeerde Van der Ploeg, ook een ander standpunt moeten innemen. We hebben daarom als fractie een verzoek ingediend om het onderwerp zo spoedig mogelijk in een Statencommissie te bespreken. Deze bespreking vindt plaats op dinsdag 6 september om 18.00 uur op het Provinciehuis in Groningen in de commissie Omgevingsbeleid en Milieu.

We zullen opnieuw informeren zodra er ontwikkelingen zijn. Volg daarvoor onze website!

Verder is de fractie graag bereid nadere toelichting te geven aan wie dat wenst. Neem gerust contact op met woordvoerder Harrie Miedema (tel. 06-43748917) of met fractievoorzitter Mario Post (06-50525933).

met vriendelijke groet,

De fractie van GroenLinks

Mario Post Nienke Homan

Gerda van Galen Herman Folkerts

Harrie Miedema Janine Siersema