Sindsdien heb ik allerlei functies gehad: secretaris van de lokale afdeling, lid van campagneteams, van lokale werkgroepen, van schrijfgroepen voor verkiezingsprogramma’s, de (al lang opgeheven) partijraad en van kandidatencommissies. Sinds enkele jaren heb ik nog maar twee functies binnen GroenLinks: Naast secretaris van de provinciale afdeling ben ik lid van het congrespresidium. Dit is een commissie die de formele, procedure kant van congressen organiseert.

Ik wil de wereld ontzettend graag duurzamer, toleranter en socialer maken. Ik ben steeds meer gaan inzien dat de politiek een, maar niet hét middel is om dit doel te bereiken. Daarom ben ik ook aanjager van veel kleinschaliger projecten op lokaal en buurtniveau. Denk aan werkgroepjes die de buurt duurzamer en biodiverser maken. Ook maak ik samen met buren met veel plezier viermaal per jaar de buurtkrant De Rivierenbuurt. Verbinding maken met de omgeving kan heel simpel zijn.

Mijn vrije tijd besteed ik aan literatuur, schouwburgbezoeken, wandelen, zwemmen, schrijven en het volgen van cursussen en lezingen over bijvoorbeeld literatuur, filosofie en kunst. En laat ik eerlijk zijn: ook aan het bezoeken van (buurt)kroegen en buurtbierbijeenkomsten.