Ik ben Jan van Loenen en ben werkzaam als bestuurder-directeur van Zorgbelang Drenthe, een maatschappelijke organisatie die de belangen behartigt van alle inwoners met een zorgvraag.

Politiek gaat over mensen en hun belangen moeten in alle besluiten centraal staan! Als hoogste nieuwkomer op de lijst wil ik met een frisse blik en een brok maatschappelijke ervaring graag een bijdrage leveren aan de toekomst van Groningen. Een provincie met kansen en uitdagingen, maar vooral een provincie die mijn thuis is. Na 21 jaar in het prachtige Westerwolde gewoond te hebben, ben ik onlangs met mijn man verhuisd naar het mooie Westerkwartier. Vanuit deze gemeente wil ik graag de verbinding leggen tussen de lokale en provinciale politiek. Ik hoop de komende maanden met veel inwoners kennis te maken en (werk)bezoeken af te leggen in de verschillende kernen die samen het Westerkwartier vormen.

Van nature ben ik begaan en betrokken bij mensen die het minder goed getroffen hebben. Door mijn huidige functie is dat nog verder versterkt. Het is onrechtvaardig en onaanvaardbaar dat de tegenstellingen in de afgelopen jaren verder zijn toegenomen en dat steeds meer mensen de eindjes niet langer aan elkaar kunnen knopen. Vanuit een diepgewortelde overtuiging dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, wil ik me inzetten voor een andere samenleving. Oplossingen voor problemen vind je alleen door met mensen in gesprek te gaan en oprecht te luisteren naar hun ideeën én zorgen. Verbinding maak je door de provincie in te gaan en besluiten in het provinciehuis pas te nemen als je de impact daarvan voor inwoners voldoende hebt meegewogen.

Deze drie kernwoorden typeren mij: bevlogen, betrokken en betekenisvol. De thema’s die mij in het bijzonder na aan het hart liggen zijn: gezondheid en zorg (sociaal domein), kunst en cultuur, nieuwe vormen van inwonerbetrokkenheid en -zeggenschap, openbaar vervoer, infrastructuur en wonen.