Om CO2-emissie tegen te gaan, moeten we massaal over op schone energie. Een enorme opgave die we alleen redden als we dat samen doen: samen besparen en ook samen duurzame energie opwekken. Daarom heb ik mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd bij Grunneger Power, de lokale energiecoöperatie van de stad Groningen. Zij hebben de gedeelde visie dat de gehele samenleving dient te profiteren van de energietransitie, niet alleen degene die al veel hebben. Van deze ervaring heb ik geleerd dat het heel belangrijk is dat de winsten van de energietransitie eerlijk verdeeld worden. Als we dat slim en goed doen, dan levert het ons comfortabele huizen op, goedkopere stroom en natuurlijk meer onafhankelijkheid van twijfelachtige regimes zoals Rusland. Dan wordt de expertise op het gebied van vergroening ons nieuwe exportproduct. Hierdoor kunnen we in onze provincie twee vliegen in één klap slaan: verduurzamen en armoede aanpakken. Laten we van deze kans optimaal gebruik maken.

Om dit concreet te maken willen we dat iedereen de mogelijkheid heeft zijn eigen duurzame energie op te wekken door bijvoorbeeld eigen of coöperatieve zonnepanelen of windmolens. We stimuleren de productie van duurzame energie in coöperatieve vorm door coöperaties intensiever financieel te ondersteunen.

En, natuurlijk gaan we samen massaal energie besparen. Immers, de meest duurzame energie is energie die we niet hoeven op te wekken. Natuurlijk in de huizen, maar vooral de grote industrie.  Hier zijn sociale en progressieve oplossingen voor nodig. Oplossingen waar ik, GroenLinks en duizenden anderen aan willen meedenken en uitvoeren.