Zeker als je kijkt naar het toekomstperspectief van alle jongeren nu in Nederland vind ik dat we een grote slag te slaan hebben, op meerdere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, de huidige woningmarkt, werkgelegenheid en de energietransitie. Hierbij is het belangrijk dat we niet onze kop in het zand steken, maar zorgen dat de fundering waarop onze jeugd moet gaan bouwen, stevig genoeg is. Dat we onze kennis en kunde inzetten om op een later moment met een goed gevoel het stokje over kunnen dragen aan de volgende generatie.

Vanuit de gedachte “Be the change you want to see.” wil ik graag het provinciaal bestuur Groen Links Groningen in haar ideeën ondersteunen. Mijn wens is dat Groen Links voor een breder publiek toegankelijk wordt zodat we een groter draagvlak voor de veranderingen die nodig zijn kunnen creëren

In mijn privé leven geniet ik van mijn samengestelde gezin met zes kinderen en het wonen op het prachtige Hogeland. Iedere dag geniet ik weer van de prachtige natuur en rust die dit gebied te bieden heeft.

In mijn dagelijkse professionele leven houdt ik mij bezig met het trainen van groepen en het geven van individuele begeleiding op het gebied van bewust leiderschap. Door middel van het herformuleren van blokkades, te komen bij verlangen, passies en talenten. Zodat men weer vanuit het hart kan werken en leven.