Klimaatverandering, wateroverlast en drinkwatertekorten in combinatie met bodemdaling door gaswinning en veeninklinking zijn in onze provincie belangrijke onderwerpen. Over deze problematiek mag niet populistisch worden gedaan.

Politieke beslissingen op basis van de inhoud zijn van belang. Daarom heb ik er voor gezorgd dat water en bodem als sturend principe meegenomen worden in het ruimtelijke beleid. Het is voor mij belangrijk dat inwoners van onze provincie duurzaam, zonder energiearmoede en zonder zorgen over aardbevingen kunnen leven.

Als lijsttrekker wil ik bovengenoemde heel graag uitdragen en daarmee onze eerlijke, krachtige, groene, sociale en progressieve strategie voortzetten. Voor de inwoners van de provincie Groningen.