“ "Als geluk het doel is - en dat zou het moeten zijn - dan zouden avonturen prioriteit moeten hebben." - Richard Branson ”

Ik ben Musetta Blaauw, geboren in Stadskanaal maar opgegroeid in de Achterhoek. Na mijn middelbare school ben ik terugverhuisd naar Groningen waar ik me herboren voelde. Tijdens mijn studententijd ben ik gemeenteraadslid geweest in de stad en toen ik voor 'de liefde' naar Den Haag verhuisde ben ik 4 jaar statenlid geweest in Zuid-Holland. In welke functie ik mezelf ook bevond, altijd heb ik een groen, duurzaam en inclusief verhaal verteld. We zijn het aan onszelf én aan onze kinderen verplicht om niet alleen de groene en duurzame keuzes te maken, maar juist ook de sociale keuzes waardoor iedereen kan meedoen en kan welvaren! Nadat ik 'de liefde' mee terug nam naar Groningen en we weer thuis kwamen hebben we daar grote stappen in gezet. Privé, maar vooral ook in ons werk. We vragen ons bij elke keuze af of dit de keus is waar onze kinderen over 50 jaar op terug kunnen kijken en zullen zeggen: "Ja, in het licht van toen was dat de juiste keus". Naast lijstopvolger in de fractie van GroenLinks verzorg ik ook de social media uitingen van de GroenLinks Provincie Groningen. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig duurzaam ondernemer (o.a. Musjes Kinderwinkel en Zonnescholen) en moeder van 4 kinderen.

Ik wil graag dat iedereen kan profiteren van de energietransitie. Je ziet nu dat veel zonne- en windparken neergezet worden door grote buitenlandse investeerders waardoor alle winsten van de gratis zon wegvloeien naar het buitenland. Ondertussen zijn er zoveel lokale energiecoöperaties die datzelfde kunnen doen, als ze iets meer ondersteuning zouden hebben. Lokale energiecoöperaties daar worden gewone burgers, zoals jij en ik, lid van en dan kunnen wij meedelen in de opbrengsten van de zon en wind. Daarnaast is eigenaarschap een belangrijke pijler om draagvlak in de samenleving te vinden. Iets dat van jezelf is, daar ervaar je veel minder last van dan van iets waar je geen enkele invloed op hebt. De energietransitie biedt kansen om niet alleen ons energieverbruik te verminderen en te verduurzamen, maar ook om tot een betere verdeling van opbrengsten en winsten te komen waardoor het verschil tussen arm en rijk kleiner wordt en iedereen met welvaren kan genieten.

Ik draai mee met de fractie om op de hoogte te zijn van wat er speelt in Provinciale Staten. Mocht er onverhoopt een van onze Statenleden stoppen of tijdelijk vervangen moeten worden dan schuif ik gemakkelijker door. Mijn interesse gaat met name uit naar