Bestuur

De provincie Groningen zoekt als het aan GroenLinks ligt vergaande samenwerking met andere organisaties (gemeenten, waterschappen, bedrijven, onderwijsinstellingen) en burgers.

Door mee te werken aan initiatieven van onderop stromen er nieuwe ideeën binnen en is er meer draagvlak voor provinciaal beleid. GroenLinks is voor een experiment met dorpsraden.