Dierenwelzijn

De schaalvergroting en intensivering van de landbouw is geen goede ontwikkeling. Er is te weinig aandacht voor mens, dier en natuur. GroenLinks wil meer kleinschalige, liefst biologische, boerenbedrijven die minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en weidegang hanteren.

Dus geen megastallen en een beperkt agrarisch bouwblok tot maximaal twee hectare. Naast meer welzijn voor dieren, levert dit ook beter voedsel en een bijdrage aan de kwaliteit van de natuur, het landschap en het milieu.