De schaalvergroting en intensivering van de landbouw wordt sterk gestimuleerd door het Europese landbouwbeleid. De schaalvergroting gaat inde provincie Groningen extra snel, omdat er nog ruimte is en omdat de provincie het op dit moment ondersteunt. Als we niets doen, zal de schaalvergroting in de melkveehouderij de komende jaren nog sneller gaan, omdat de melkquota verdwijnen. Dit alles heeft negatieve effecten op natuur en landschap, dierenwelzijn en de omwonenden die er veel last van hebben. 

 

GroenLinks wil dit niet en zet daarom in op een duurzame, meer extensieve landbouw. We willen geen megastallen en beperken het agrarisch bouwblok tot maximaal 2 ha en niet 4 ha, zoals de vorige coalitie met PvdA en D66 heeft geregeld. Wat we wel willen is biologische landbouw, die naast goed en gezond voedsel ook een bijdrage levert aan de kwaliteit van natuur en landschap en aan een beter milieu. De provincie Groningen geeft wat GroenLinks betreft ruimte aan biologische landbouw. Door lokale streekmarkten te promoten, verstevigt GroenLinks ook de positie van lokale producten. Daarnaast moet ook de gangbare landbouw verduurzamen. Door het Groninger Verdienmodel van toepassing te laten zijn op alle uitbreidingen van melkveehouderijen, kan hier een grote slag geslagen worden. Nu wordt het Verdienmodel alleen gebruikt om megakoeienstallen mogelijk te maken. Weidegang van koeien moet een verplicht onderdeel worden van het Groninger Verdienmodel. Bijen staan aan de basis van biodiversiteit. Om de wilde bijen en hommels te helpen, wil GroenLinks meer bloeiende planten langs bermen en slootkanten.