Gezonde landbouw

De schaalvergroting en intensivering van de landbouw is geen goede ontwikkeling. Er is te weinig aandacht voor mens, dier en natuur. GroenLinks wil naar echt duurzame landbouw. Juist op provinciaal niveau kunnen we een grote rol spelen in de omslag naar een gezond landbouwbeleid. GroenLinks wil in Groningen meer kleinschalige, liefst biologische, boerenbedrijven die minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en weidegang hanteren. Door lokale streekmarkten te promoten verstevigen we ook de positie van lokale producten.