Kringloopeconomie

Nadat we eeuwenlang grondstoffen aan de natuur hebben onttrokken breekt nu de tijd aan dat we gaan nadenken over hergebruik van wat al hebben binnengehaald. De economie wordt circulair.

Dat is niet eenvoudig, maar we kunnen bijvoorbeeld bij het ontwerpen van producten al rekening houden met de manier waarop we ze na gebruik opnieuw als grondstof kunnen hergebruiken. Om dat te bereiken gaan bedrijven en onderwijsinstellingen meer samenwerken. Daarnaast moet er gezocht worden naar vervangingsproducten voor delfstoffen. Daar ligt een mooie en nieuwe taak voor de landbouw.