Liever zon en wind dan gas!

De negatieve consequenties van gaswinning voor de leefbaarheid en de veiligheid in het Noorden zijn te groot geworden. De gaswinning moet nu omlaag naar 30 miljard kuub. De compensatie moet worden verruimd, zodat schade volledig kan worden hersteld en waardevermindering wordt gecompenseerd. Door vandaag in te zetten op schone energie is er in de toekomst minder aardgas nodig. We stellen de keuzes niet uit, maar kiezen NU voor schone energie. Dit geeft Groningen ook kansen; op het gebied van werkgelegenheid, sociale cohesie (o.a. door participatie in productie) en innovatie.