GroenLinks wil meer biologische en natuurinclusieve landbouw zodat de bedreigde weide- en akkervogels en de insecten weer plekken vinden om te leven. In het verlengde daarvan zijn wij tegen megastallen en intensieve veehouderij: koeien, varkens en kippen hebben recht op een zo normaal mogelijk leven. Voor de natuurgebieden, waarvan er gelukkig steeds meer komen, is het vooral belangrijk dat ze goed met elkaar verbonden worden. Dan kunnen dieren zich van het ene gebied naar het andere verplaatsen.