Open bestuur

GroenLinks kiest voor een open manier van besturen. Dat houdt in dat er binnen de door de provincie gestelde kaders veel ruimte wordt gegeven aan initiatieven van burgers en organisaties. De provincie geeft de kaders aan voor het beleid, maar daarbinnen is veel ruimte voor inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties. Er moet meer ruimte gegeven worden aan het zelforganiserend vermogen van mensen.