Er is de afgelopen tijd al veel geld geïnvesteerd in nieuwe wegen (N33-zuid en Zuidelijke Ringweg). Daarnaast is er in grote delen van de provincie sprake van een krimpende bevolking, waardoor het aantal auto’s op veel plaatsen eerder zal dalen dan toenemen. Voor de meest vervuilende wijze van vervoer, vliegen, reserveert de provincie geen geld.

Het openbaar vervoer op de drukke lijnen in en rond de stad Groningen loopt goed, maar het busvervoer op het platteland dreigt achteruit te gaan door steeds verdergaande bezuinigingen van het Rijk. GroenLinks vindt dat, als de achteruitgang doorgaat, de provincie zelf in het openbaar vervoer moet investeren. Daarnaast moeten we doorgaan met het verbeteren van de kwaliteit van de drukke buslijnen.

Met de regionale treinen gaat het ook goed in Groningen. In de regionale treinen wordt veel geïnvesteerd en dat moet volgens GroenLinks doorgezet worden: nieuwe lijnen naar Stadskanaal en de Eemshaven en een snelle, rechtstreekse treinverbinding Groningen-Bremen via Winschoten en Oldenburg. Daarnaast moet het spoor verbeterd worden, zodat er sneller gereden kan worden naar Leeuwarden en de Randstad. Op die manier wordt de trein een echte concurrent voor de auto. Tot slot moet op de langere termijn de verder betering van de OV-verbinding met Leek/Drachten niet uit het oog worden verloren. Ook wordt hierbij nadrukkelijk aan spoor gedacht.