In Groningen is genoeg ruimte voor zonnepanelen, zowel op daken als op leegstaande bedrijventerreinen. Groningen is ook zeer geschikt voor windmolens, zowel op land als op zee. Ook kleine windmolens die op daken geplaatst kunnen worden, leveren steeds meer energie op. Als de grondstoffen aan strenge duurzaamheidseisen voldoen, zou vergisting van biomassa groen gas kunnen opleveren. Samen met de besparing van energie door isolatie en efficiëntere apparaten, kunnen we in Groningen een grote stap zetten in de transitie naar schone energie. Door vandaag in te zetten op schone energie, is er in de toekomst minder aardgas nodig. Wij stellen de keuzes niet uit, maar kiezen nu voor schone energie.

De fossiele industrie  heeft een te grote vinger in de pap, terwijl kleinschalige projecten zoals plaatsing van zonnepanelen veel meer steun verdienen. Groningen heeft ruimte en kennis genoeg om veel schone energie te produceren. We hebben veel leegstaande bedrijventerreinen, daken van huizen, loodsen en publieke gebouwen, die allemaal vol gelegd kunnen worden met zonnepanelen. Het gebruik van kleine windmolens (bijvoorbeeld ‘wokkels’) op daken van bedrijven of particuliere woningen moet sterk worden gestimuleerd. Groningen kan ook meer grote windmolens herbergen dan ze nu doet, bijvoorbeeld bij de stad Groningen op het leegstaande bedrijventerrein Westpoort. De provincie heeft in het verleden fouten gemaakt door in zee te gaan met de grote energieproducenten en niet te luisteren naar de gemeenten en haar inwoners bij het aanwijzen van locaties. Dat moet anders: als de inwoners van een stad of dorp zelf windmolens willen voor de productie van hun energie, dan moeten ze die mogelijkheid binnen hun gemeentegrens krijgen. De gemeenteraad besluit, maar de provincie moet de mogelijkheid bieden. Daarnaast is er op de Noordzee veel ruimte voor grote windmolens. Dit biedt ook kansen voor extra banen in de Eemshaven.