Solide financiën

GroenLinks wil een gezonde en evenwichtige provinciale begroting. Er moet balans zijn tussen een solide financiële huishouding met een stevige buffer en ruimte om duurzame projecten te financieren. GroenLinks vindt het belangrijk om de kerntaken van de provincie te ontzien bij verdergaande bezuinigingen. De provincie moet ook haar sociale gezicht laten zien. Met behulp van de reserves kan de provincie eventuele noodzakelijke bezuinigingen goed faseren en haar (investerings)prioriteiten aansturen. Tegelijkertijd kan lopend beleid waarin al veel geïnvesteerd wordt, afgerond worden, zodat er geen kennis en kunde verloren gaat.