Al een aantal jaar is duidelijk dat grootschalige winning van aardgas leidt tot forse aardbevingen. Wij strijden al jaren voor schone energie en minder gas, lees meer in ons dossier gaswinning en aardbevingen.

GroenLinks pleit voor een drastische reductie van de aardgaswinning: wij willen het voorzorgsprincipe hanteren om de veiligheid  voor Groningers. Natuurlijk moet alle schade worden vergoed, waarbij de vervuiler betaalt. Dit gaat verder dan de schade aan de huizen, ook de regionale economische schade zal ruimhartig vergoed moeten worden. Het geld dat als vergoeding voor de geleden schade vrijkomt zal ook ingezet worden voor het verbeteren van de woon-  en leefbaarheid en een duurzaam economisch perspectief voor Groningen. Groningen kan een grote slag slaan met energiebesparing, innovatie en lokale energieopwekking en daarmee ook de werkgelegenheid stimuleren.

Gaswinning moet veilig en GroenLinks wil ook geen ander gevaarlijk gerommel in de ondergrond, zoals winning van schaliegas, de opslag van radioactief afval of van CO2.