GroenLinks wil kwalitatieve zorg voor iedereen bereikbaar maken. Niemand mag tussen wal en schip raken en zeker kinderen niet. Daarom worden de krachten lokaal gebundeld en slimme samenwerkingen gezocht, zoals bijvoorbeeld bij het maatwerkprogramma sportdorpen

Vanaf 2015 is de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten gegaan. Hiermee wordt het sociale domein van de provincie beperkt. GroenLinks vindt het belangrijk dat de warme overdracht van de jeugdzorg niet stopt na 1 januari 2015. Het gaat om kwetsbare kinderen en gezinnen die recht hebben op goede zorg. GroenLinks wil dat de provincie gemeenten hierin bijstaat met advies en bemiddeling.

Bereikbaarheid van goede zorg in de hele provincie is belangrijk. Bijvoorbeeld met een ziekenhuis voor Noord- en Oost-Groningen dat groot genoeg is om een breed zorgaanbod te garanderen.