De Commissie Mobiliteit, economie en energie kent drie hoofdthema's:

 1. Energiek Groningen
 2. Bereikbaar Groningen
 3. Ondernemend Groningen

Die drie hoofdthema's worden als volgt ingevuld:

Energiek Groningen

 1. Energie en klimaat (Switch noordelijke energie agenda, doorrijden op groen gas, duurzaam gebouwd)
 2. Technische infrastructuur (Wind op zee en op land)

beleidskader: provinciaal energie programma 2012-2015

 

Bereikbaar Groningen

 1. Mobiliteit: mobiliteitsbeleid
 2. Infrastructuur:
 • (re)constructie, onderhoud en beheer wegen en fietspaden
 • verkeersveiligheid en verkeersmanagement
 • (re)constructie watervaarwegen, onderhoud en beheer van (hoofd)vaarwegen (w.o. schutssluis Lauwersoog), kunstwerken vaarwegen
 • luchtvaartvervoer
 • collectief personen vervoer (HOV-visie, voorbereiding aanbesteding en bus concessies)

beleidskaders: convenant RSP-ZZL, Meerjarenprogramma infrastructuur en transport, Meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 2013-2016, actualisatie beleidsnota fiets, beleidsplan verkeersveiligheid Provinciale wegen

actueel: N361 veiliger maken noordelijk deel, hoogwaardige fietsverbinding Leek-Groningen, treinverbinding Groningen- Bremen, treinverbinding Roodeschool-Emmen, planuitwerkingsfase verbeteringsmaatregelen Groningen-Zuidhorn

 

Ondernemend Groningen

Bedrijvigheid: toerisme en (vaar)recreatie, algemeen economische zaken, promotie en acquisitie en toeristische promotie, werkgelegenheid en arbeidsmarkt (toegang jongeren tot de arbeidsmarkt), uitvoering regionaal sectorplan Groningen 2014-2015, regioprogramma's (w.o. Interreg), provinciale bedrijven (NOM, GSP), fysieke bedrijfsomgeving, marktsectoren (subsidieprogramma's MKB), nutsbedrijven (Enexis, Waterbedrijf Groningen)

beleidskader: economisch actieprogramma Groningen 2012-2015

actueel: uitvoering spoor 4 gaswinning, onderzoek inzet kredietunies voor ondersteuning MKB, opstellen nieuw economisch actieprogramma 2016-2020