Nieuws

De nieuwe Wenakker is uit

Het nieuwe nummer van het GroenLinks provinciaal ledenblad Wenakker is uit. Je kunt hem hier beneden downloaden.

GroenLinks wil duurzame aanpak N33 met faunapassage, zonnepanelen en oplaadpalen

De GroenLinks Statenfractie in Groningen wil dat de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam op een duurzame manier plaats gaat vinden. Daarnaast dient er een faunapassage te komen bij Tjuchem op de plek waar het Afwateringskanaal wordt gekruist.
Er wordt door provincie en rijk momenteel gewerkt aan het Tracébesluit en GroenLinks vindt dat daarbij goed rekening moet worden gehouden met een goede ecologische inpassing en met duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en oplaadpunten langs de N33. Statenlid Harrie Miedema heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Groningen.

Lees verder

GroenLinks: schadefonds mijnbouwschade kan volgens wetgeving

GroenLinks in Provinciale Staten maakt zich boos naar aanleiding van de berichtgeving vandaag in het Dagblad van het Noorden, dat het ministerie van Economische Zaken en het Rijk dwarsliggen bij de vorming van een schadefonds voor Groningen. De mijnbouwwet biedt in artikel 46 de minister gewoon de mogelijkheid om een fonds te laten instellen door de NAM: "Het staat letterlijk in de wet en het wordt tijd dat de minister eens die wet gaat toepassen" stelt Statenlid Hendri Meendering.

 

Lees verder

Provinciale Conferentie natuur-inclusieve landbouw: een succes

De op initiatief van de Statenfractie GroenLinks georganiseerde provinciale conferentie  over natuur-inclusieve landbouw van 14 juni j.l. in het provinciehuis was een groot succes. Er bleek een groot draagvlak te bestaan voor meer ruimte voor natuur op boerenland. Niet alleen onder natuurbeschermers, maar ook een deel van de boeren ziet de waarde van de combinatie van landbouw en natuur in. Sprekers op de conferentie waren Jan Willem Erisman (van het Louis Bolkinstituut uit Wageningen), Henk Smit (bestuurslid van Boerennatuur) en Alma den Hartog (Noorderlandmelk). Gedeputeerde Henk Staghouwer zat de bijeenkomst voor.

Lees verder

GroenLinks boos over verstoring vogels Zuidlaardermeer door luchtballon

De Statenfractie van GroenLinks is verontwaardigd over het feit dat broedvogels bij het Zuidlaardermeer onlangs ernstig verstoord zijn door een laag overvliegende luchtballon. Het Zuidlaardermeer is een beschermd natuurgebied waar zeldzame vogels broeden zoals de zeearend en de witwangstern, naast veel weidevogels.

Lees verder

Pagina's