Nieuws

GroenLinks kritisch over uitbreiding Camping Wedderbergen in natuurgebied

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen heeft op woensdag 17 mei schriftelijke vragen gesteld aan GS over de uitbreiding van camping Wedderbergen langs de Westerwoldse Aa. Het gebied waar de uitbreiding plaatsvindt maakt namelijk onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). Statenlid Harrie Miedema wil weten of GS toestemming geeft voor deze ingreep. " Uitbreiden van de camping binnen het Natuurnetwerk in Groningen tast de natuur aan en is ook niet nodig omdat er genoeg alternatieven zijn", aldus Miedema. Er zou zelfs sprake zijn van een Leader-subsidie van de provincie voor het project, wat ook niet zou passen bij de natuurdoelstelling voor het gebied.

Lees verder

Nieuw schadeprotocol mijnbouwschade

Het nieuwe schadeprotocol met betrekking tot mijnbouwschade moet helder en transparant zijn en niet alleen kijken naar schadeherstel. Is er bijvoorbeeld sprake van een schade groter dan € 25.000,- dan niet alleen herstellen, maar indien mogelijk ook direct versterken als dit noodzakelijk is.

 

Lees verder

Vacatures provinciaal bestuur

Ben jij het organisatorisch talent waarnaar wij op zoek zijn? Draai jij je hand niet om voor het organiseren van een boeiende gespreksavond en weet je snel een weg te vinden binnen onze organisatie? GroenLinks bruist van de energie en ons ledenaantal blijft maar groeien. Daar zijn we erg blij mee en we willen al onze (nieuwe) enthousiaste leden graag leren kennen. Daarom organiseren we ledenavonden waarin we met elkaar in gesprek gaan over wat ons bindt en boeit. Wil je graag meehelpen om GroenLinks nog groter te maken en voel je het al kriebelen om zo'n avond te organiseren? Of wil je graag een kleine lokale afdeling een duwtje in de rug geven in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen? Wij hebben plek voor twee talenten dus kom ons versterken en meld je aan bij Ria Damhof (riadamhof@gmail.com // 06-14531360)

Lees verder

'Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning'

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OVV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OVV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.

Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.

Domela Nieuwenhuis Museum blijft open!

Het is gelukt: het Domela Nieuwenhuis Museum blijft in Heerenveen! Meer dan 5000 mensen hebben de petitie ondertekend en de voorgenomen bezuinigingen op het museum zijn van de baan. Samen met het bestuur van Museum Heerenveen gaat het Domela Nieuwenhuis Fonds nu hard aan de slag om het museum nog aantrekkelijker te maken. Wilt u het museum financieel steunen? ?Wordt dan vriend van het Domela Nieuwenhuis Museum. Voor minimaal 25,00 euro per jaar ondersteunt u dan het onderhoud van het museum. U krijgt dan gratis entree tot het museum, een uitnodiging voor de opening van exposities, een uitnodiging voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis lezing en een gedrukt exemplaar van deze lezing.

U wordt vriend door storting van het door u gekozen bedrag op rekeningnummer IBAN: NL29 INGB 0006 176167 van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds. Nieuwe vrienden ontvangen na betaling als welkomstgeschenk het boek ‘Sporen van Domela in Friesland’.

Kijk voor meer informatie op: www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl

Pagina's