Nieuws

Donderdag 24 mei: Themabijeenkomst 'Nieuwe energie'

GroenLinks provincie Groningen en de Statenfractie organiseren in mei en juni vijf themabijeenkomsten ter voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019. We gaan voor die verkiezingen een geheel nieuw verkiezingsprogramma schrijven. Voor dit programma zijn we op zoek naar leuke en nieuwe ideeën. Wil je meepraten en -denken over onderwerpen als de relatie tussen bewoners en bestuur, het openbaar vervoer, natuur en landschap, economie, werk, landbouw of energie, kom dan langs op één van die avonden.

De bijeenkomst van 24 mei is getiteld ‘Nieuwe energie’ en gaat over de energietransitie. Het gaat daarbij om vragen als:

  1. Welke regels gaan we hanteren voor de plaatsing voor wind- en zonneparken?
  2. Hoe betrekken we bewoners bij de keuzes?
  3. Hoe geven we ruimte aan bewonersinitiatieven zoals coöperaties?
  4. Hoe ondersteunen we bewoners bij hun eigen energieplannen?
  5. Hoe gaan we om met grootschalige vormen van energieopwekking (windmolens, zonnepaneelvelden)?
  6. Wat doen we met biomassa?
  7. Welke kansen biedt de waterstofeconomie?

Hier kun je lezen wat we over dit onderwerp in het vorige verkiezingsprogramma hebben gezegd.

Heb je ideeën over deze onderwerpen of wil je gewoon meepraten, kom dan op donderdag 24 mei naar het provinciehuis in Groningen. In de Martinizaal (ingang: Turfsingel 83 te Groningen, bij de Sint Jansbrug) beginnen we om 18:00 uur met een korte inleiding van het GroenLinks Statenlid dat de thema's in portefeuille heeft. Daarna bespreken we onze ambities.

Lijkt het je leuk, maar heb je er niet echt verstand van? Kom langs, want goede ideeën komen vaak van mensen die met een andere blik naar een onderwerp kijken!

Lees verder

26 mei: Samenwerkingsconferentie met Die Grünen

Leden van GroenLinks en de Grünen praten over de mogelijkheden grensoverschrijdende thema's (energietransitie, vervuiling van de Eems, de opkomst van extreem rechts, werkgelegenheid, openbaar vervoer) samen op te pakken. De bijeenkomst vindt plaats in de Lutherkirchgemeinde aan de Papengang in Leer. Ben jij geïnteresseerd in grensoverschrijdende politiek? Geef je dan nu op door voor 18 mei een mail te sturen naar r.m.lanting@gmail.com

Wil je naar deze samenwerkingsconferentie met Die Grünen in Leer, maar weet je niet precies hoe je er moet komen? Hieronder staat hoe je met trein en bus  in Leer kunt komen.  Liever carpoolen? Dat kan! Stuur dan een mailtje naar: groenlinks@ps-provinciegroningen.nl. Wij gaan dan een carpool schema maken.

Meer informatie

 

Trein en bus     Snelbus  
      Vertrek perron P van het busstation
         
Groningen (trein)
7:53   Groningen 8:30
Groningen Europapark 7:56      
Kropswolde 8:03   Station Leer 9:25
Martenshoek 8:06      
Hoogezand-Sappemeer 8:08      
Sappemeer Oost 8:11      
Zuidbroek 8:15      
Scheemda 8:22      
Winschoten 8:27      
Bad Nieuweschans 8:42      
Weener 8:52      
Overstappen op bus        
Aankomst Leer (station) 9:23      
         
Reizen kan in beide gevallen op OV-chipkaart    

Kandidaten gezocht voor Provinciale Staten

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Hiervoor zoeken wij enthousiaste kandidaten die zich verbonden voelen met het GroenLinks gedachtengoed en de beweging willen vertegenwoordigen in de Staten van Groningen.

Momenteel hebben we 3 van de 43 zetels in de Staten. GroenLinks groeit en daarom maken we kans op meer zetels. En niet te vergeten: GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar met veel succes met gedeputeerde Nienke Homan deel uitgemaakt van het college van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie). Ook dat vergroot de kans op meer zetels.

We zoeken kandidaten voor Provinciale Staten die in de volgende periode verder inhoud kunnen geven aan onze visie op de provincie Groningen. Ook leden die geen plaats in de Staten ambiëren maar die vanwege hun persoonlijke netwerk of achterban wel zouden willen fungeren als stemmentrekkers, worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij de kandidatencommissie.

Je kunt je kandideren door een email te sturen aan de secretaris van de kandidatencommissie, Henk Klabbers: hklabbers@noordmaat.nl. Voeg aan je kandidaatstelling een actueel CV en een motivatiebrief toe.

De kandidatencommissie zal vervolgens contact met je opnemen voor de volgende stappen in de procedure. De kandidatencommissie handelt in vertrouwelijkheid en brengt uiteindelijk advies uit aan de ledenvergadering.

Je kunt je vanaf nu aanmelden tot en met 31 juli.

Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij Ate Flapper, voorzitter van de kandidatencommissie: 06-31515153 of ateflapper@kpnmail.nl.

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met Ria Damhof, voorzitter van het provinciaal bestuur: 06-14531360 of riadamhof@gmail.com.

Mocht je in je omgeving mensen kennen die geschikt zijn voor de kandidatenlijst, laat dat weten aan Ria Damhof: zij neemt dan contact op met de betreffende personen om hen te polsen.

Profielschets (download, pdf)

Opdracht aan kandidatencommissie (download, pdf)

 

Met vriendelijke groet,

Ria Damhof, voorzitter provinciaal bestuur

Eindelijk soepele regeling voor kleinere aardbevingsschade

In september 2016 is op initiatief van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen een motie aangenomen waarin gepleit wordt voor een soepele afhandeling van de kosten van kleine aardbevingsschade. Geen wantrouwen richting degene met schade, geen uitgebreid onderzoek en geen gedoe dat meer kost dan de totale schade bedraagt. Dat was het idee achter die motie.
GroenLinks is verheugd dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen nu op hetzelfde idee is gekomen. De commissie komt bovendien met een ruimhartige bovengrens van €10.000. Op die manier kunnen flinke stappen worden gemaakt in de afhandeling van kleinere schades.

Eindelijk, gaswinning naar nul

Een grote sprong vooruit, de problemen van de gaswinning worden nu echt bij de bron aangepakt, zo reageert de Statenfractie van GroenLinks op de berichten dat de gaswinning in Groningen geheel wordt afgebouwd en al in 2022 verlaagd moet zijn naar maximaal 12 miljard kuub per jaar. ‘Dit betekent zeker niet dat alle problemen nu zijn opgelost’ zegt statenlid Hendri Meendering. ‘Samen met onze Tweede Kamerfractie bekijken we kritisch hoe dit afbouwplan verder wordt uitgewerkt. Wat zijn de gevolgen voor de versterkingsoperatie bijvoorbeeld? Ook weten we allemaal dat de bevingen echt niet direct stoppen als de gaswinning naar beneden gaat. Duidelijk is nu wel dat onze regering na al die jaren vechten door de Groningers inziet dat er echt iets moet gebeuren. Laten we hopen dat we deze positieve lijn kunnen vasthouden de komende jaren. Dit biedt bovendien uitstekende kansen voor de energietransitie.’

Hier de brief hierover van minister Wiebes.

Meer mogelijkheden met hennep als de regels wat verruimd worden

Tijdens een recent werkbezoek aan Oost-Groningen is de Statenfractie van GroenLinks langs geweest bij een tweetal hennep verwerkende bedrijven in de gemeente Pekela: Hempflax en Dun Agro. In de gesprekken met de directies werd meerdere keren genoemd dat regelgeving op een aantal terreinen belemmerend werkt voor de verdere ontwikkeling van deze bedrijfstak. Het grootste probleem in de Nederlandse wetgeving is het verbod op het gebruik van de toppen van de vezelhennepplanten. Hoewel de toppen van de hennepplanten vrijwel geen stof bevatten die mensen high maakt, mogen ze hier, anders dan in het buitenland, niet verwerkt worden. Dat kan anders.

Lees verder

Pagina's