Nieuws

Wat gaan we in Groningen doen tegen de aanhoudende droogte?

Volgens het KNMI was de maand mei de warmste maand in driehonderd jaar, terwijl juni op plaats zes komt voor wat betreft de temperatuur. Wat de droogte betreft stond juni ook hoog op de lijst van maanden met de minste regen sinds 1920. Aan dat soort veranderingen kunnen we niet voorbij gaan. Veel steden zijn al bezig met plannen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en volgens de Statenfractie van GroenLinks in Groningen moeten er ook provinciaal plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Zij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder

GroenLinks motie over opslag duurzame energie aangenomen

Vandaag is in Provinciale Staten van Groningen op initiatief van GroenLinks een motie aangenomen waarin de provincie, samen met netbeheerders Enexis en Tennet, wordt opgeroepen om meer pilots op te zetten voor de opslag van wind- en zonne-energie. Die opslag is nodig omdat deze vormen van energie alleen worden geproduceerd als er voldoende wind, dan wel zon is. Om op andere momenten toch over elektriciteit te kunnen beschikken is opslag noodzakelijk.

Lees verder

GroenLinks blij met geld voor Actieplan weidevogels

Grutto

GroenLinks maakt zich al jaren zorgen over de achteruitgang van de aantallen weide- en akkervogels in Groningen. Tijdens de algemene beschouwingen in Provinciale Staten van Groningen heeft de partij daarom voorgesteld dat de provincie op zoek gaat naar financiering voor de uitvoering van het Actieplan weidevogels waarmee dat probleem aangepakt kan worden. Gedeputeerde Staghouwer gaf tijdens de vergadering aan dat hij al op zoek is geweest naar geld voor het Actieplan weidevogels en dat hij al 1 miljoen euro heeft gevonden voor de bescherming van boerenlandvogels. GroenLinks is blij met dit resultaat, maar met dit bedrag is de financiering van het actieplan nog lang niet rond. In september 2018 wordt het Actieplan Weidevogels besproken in de Statencommissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid. Er zal dan om extra middelen gevraagd worden.

Lees verder

Provinciale Staten van Groningen organiseren op voorstel van GroenLinks een expertmeeting over insectensterfte

Velen in Nederland maken zich zorgen over de insectenstand. Sinds de jaren tachtig is ruim 70% van de insecten verdwenen. Om duidelijk te krijgen wat de oorzaken van dit verschijnsel zijn en wat er aan kan gebeuren, organiseren Provinciale Staten op initiatief van GroenLinks een expertmeeting. De meeting wordt voorbereid door Harrie Miedema (GroenLinks), Kirsten de Wrede (PvdD), René van der Goot (PvdA) en Mada Miesen (VVD).

Lees verder

Pagina's