Nieuws

GroenLinks stelt vragen over sluiting huisartsenposten

Mensen kunnen de hele dag ziek worden, maar kunnen slechts een beperkt deel van de dag terecht bij hun huisarts. 's Avonds en 's nachts moet men naar de huisartsenpost voor spoedeisende zorg. Je zou verwachten dat in elke plaats van enige omvang een dergelijk post bestaat. Dat is bij lange na niet het geval, sterker nog, de dienstverlening van de huisartsenposten in de provincie Groningen staat onder druk. Voor Groenlinks aanleiding hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder

19 november: Jesse komt naar Groningen

Op maandag 19 november komt Jesse Klaver naar Groningen voor een speciale VerkiezingsMeetup ter ondersteuning van de campagne voor de herindelingsverkiezingen van 21 november. Hoewel deze bijeenkomst in de eerste plaats is bedoeld voor de campagne in de gemeente Groningen, is hij natuurlijk interessant voor alle GroenLinksers. Je kunt je hier aanmelden.

Locatie Huize Maas, Vismarkt 52, Groningen

Aanvang: 18:45 uur

Brede steun voor Actieplan Weidevogels Groningen dankzij GroenLinks

Grutto
Bij de behandeling van het Actieplan weidevogels Groningen in de Statenvergadering van woensdag 3 oktober is een motie van GroenLinks om het actieplan te steunen en om geld te zoeken voor uitvoering van het plan, met brede steun aangenomen. Hierdoor kunnen 12 natuur- en landbouworganisaties aan de slag met het reddingsplan voor de weidevogels.
Lees verder

Wat gaan we in Groningen doen tegen de aanhoudende droogte?

Volgens het KNMI was de maand mei de warmste maand in driehonderd jaar, terwijl juni op plaats zes komt voor wat betreft de temperatuur. Wat de droogte betreft stond juni ook hoog op de lijst van maanden met de minste regen sinds 1920. Aan dat soort veranderingen kunnen we niet voorbij gaan. Veel steden zijn al bezig met plannen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en volgens de Statenfractie van GroenLinks in Groningen moeten er ook provinciaal plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Zij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder

GroenLinks motie over opslag duurzame energie aangenomen

Vandaag is in Provinciale Staten van Groningen op initiatief van GroenLinks een motie aangenomen waarin de provincie, samen met netbeheerders Enexis en Tennet, wordt opgeroepen om meer pilots op te zetten voor de opslag van wind- en zonne-energie. Die opslag is nodig omdat deze vormen van energie alleen worden geproduceerd als er voldoende wind, dan wel zon is. Om op andere momenten toch over elektriciteit te kunnen beschikken is opslag noodzakelijk.

Lees verder

Pagina's