Nieuws

Tiltmeters het proberen waard

Op 19 juli vond nog een extra statencommissie plaats over het gebruik van Tiltmeters bij het vaststellen van schade door aardbevingen. Een Tiltmeters kan zeer nauwkeurig vaststellen of er sprake is van beweging in een gebouw en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Vanuit Provinciale Staten was gevraagd om de mogelijkheden van het plaatsen van Tiltmeters te onderzoeken. 

Lees verder

Stuur Stuitingsbrief mijnbouwschade

Op dit moment is het nog steeds niet duidelijk of de NAM zich wel of niet gaat beroepen op de verjaringstermijn met betrekking tot de mijnbouwschade. Op 16 augustus is het 5 jaar geleden dat de beving bij Huizinge plaatsvond en formeel betekent dat niet gemelde schade per 16 augustus niet meer voor vergoeding in aanmerking komt. Ondanks eerdere toezeggingen is de NAM nog steeds niet bereid zwart op wit aan te geven dat ze zich niet op verjaring zal beroepen. Op onze vraag hierover kregen wij onderstaande reactie van de NAM

Lees verder

Algemene beschouwingen in de Staten: een virtuele reis over de N33 van de toekomst

"Ik zet de auto stil naast de pomp in Hoogezand, draai de dop van de tank en vul de tank met waterstof. Er zijn andere plekken waar de waterstof inmiddels goedkoper te krijgen is, maar hier in Hoogezand waren ze de eersten die de nek uitstaken dus tank ik hier nog altijd. Mijn auto laat ik naar de Eemshaven rijden, het dashboard geeft aan dat dit langs de N33 gaat gebeuren. Ik leg mijn Ipad op schoot (oud ding - nog van vóór van de jaren twintig, toen ik lid was van de provinciale Staten van Groningen) en zie dat mijn collega's ook onderweg zijn. Op de weg is het heel rustig, nu en dan een treintje met auto's die gebruik maken van elkaars slipstream.

Lees verder

De nieuwe Wenakker is uit

Het nieuwe nummer van het GroenLinks provinciaal ledenblad Wenakker is uit. Je kunt hem hier beneden downloaden.

GroenLinks wil duurzame aanpak N33 met faunapassage, zonnepanelen en oplaadpalen

De GroenLinks Statenfractie in Groningen wil dat de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam op een duurzame manier plaats gaat vinden. Daarnaast dient er een faunapassage te komen bij Tjuchem op de plek waar het Afwateringskanaal wordt gekruist.
Er wordt door provincie en rijk momenteel gewerkt aan het Tracébesluit en GroenLinks vindt dat daarbij goed rekening moet worden gehouden met een goede ecologische inpassing en met duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en oplaadpunten langs de N33. Statenlid Harrie Miedema heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Groningen.

Lees verder

Pagina's