Nieuws

Stem 21 maart tegen de Sleepwet

Op 21 maart is het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd. GroenLinks is tegen een wet waardoor geheime diensten een sleepnet kunnen inzetten en onschuldige mensen in groten getale af kunnen tappen.

Lees verder

Programma GroenLinks Groningen-dag 14 april

12.15- 13.00 inloop

Koffie en thee is gratis. Het Poortershoes serveert daarnaast een vegetarische lunch aan de hand van een lopend buffet. Deelname aan de lunch in uiteraard niet verplicht. Wil je er wel gebruik van maken, meld dit dan uiterlijk vrijdag 6 april bij rudysterenberg@home.nl en maak € 8,-- over op rekeningnummer NL44 TRIO 0390 423 955 ten name van GroenLinks Provincie Groningen te Noordlaren. Pas als we je betaling ontvangen hebben, is je reservering definitief.

13.00 - 13.40 interview Bas Eickhout door Jorien Bakker

Bas Eickhout vertelt over zijn werk als Europarlementariër. Het publiek krijgt ook gelegenheid om hem vragen te stellen

13.40 – 13.45 pauze

Koffie en thee gratis

13.45 - 14.30 deelsessies

Deelnemers kunnen zich verdelen over 2 onderwerpen. De sessies lopen simultaan:

  1. Populisme en Europa onder leiding van Henk Klabbers
  2. Anders en hip campagne voeren onder leiding van Femke Folkerts en Jelte Hommes

14.30 – 14:45 pauze

Koffie en thee gratis

14.45 – 15.30 energietransitie

Nienke Homan en Bas Eickhout vertellen hoe we energie-wende zelf vorm kunnen geven.

15.30 – 16.15 wie zijn onze gedeputeerde, wethouders en Statenleden eigenlijk?

Luchtig en anders kennismaken met Statenleden, wethouders en gedeputeerde

16.15 - +/- 17.00u borrel

14 april: GroenLinks Groningendag (met Bas Eickhout)

De provinciale afdeling organiseert dit jaar voor het eerst een GroenLinks Groningendag. Wij willen graag iedereen - lid of geen lid - die GroenLinks een warm hart toedraagt (van binnen én buiten Groningen) van harte uitnodigen om deze dag langs te komen en meer te weten te komen over de provinciale politiek.

Maar we kijken ook over de provinciale grenzen heen: Bas Eickhout vertelt over zijn werk in het Europees Parlement. Hierna zal hij samen met gedeputeerde Nienke Homan praten over energietransitie: want dat we van het gas en eigenlijk alle fossiele brandstoffen af moeten weten we allemaal. Maar hoe gaan we dat doen?
Daarnaast is er een workshop over populisme en kun je kennismaken met onze Statenleden, wethouders en gedeputeerde.

Lees verder

Woensdag 28 maart: Praten met de Staten

Provinciale Staten van Groningen gaan anders werken. Zowel burgers als Statenleden waren niet tevreden met de oude werkwijze. Daarbij konden insprekers hun mening naar voren brengen aan het begin van de commissievergadering. Op dat moment hadden de meeste fracties al een standpunt ingenomen waardoor de invloed van insprekers op de meningsvorming gering was.

Om dat probleem op te lossen is er nu voorafgaand aan de normale vergadercyclus een woensdag ingeruimd voor overleg tussen Statenleden, burgers en maatschappelijke organisaties.

De eerste dag waarop dit 'Praten met de Staten' plaatsvindt is 28 maart. Van 16:00 tot 17:30 uur kan iedereen in gesprek gaan met Statenleden in het Atrium van het provinciehuis (Martinikerkhof 12, Groningen). U hoeft zich niet aan te melden. Op 28 maart kunt u uw mening geven over  een hele lijst van onderwerpen die u hier kunt vinden.

Meer informatie over Praten met de Staten

Op weg naar versterkingsoperatie 2.0

GroenLinks constateert, met vele anderen, dat het veel te langzaam gaat met het versterkingsopgave in Groningen. Voortgaan op de ingeslagen weg zal dat probleem niet oplossen. Er moet een andere aanpak komen. Inspecties van woningen en gebouwen kunnen wel doorgaan; de resultaten daarvan kunnen we gebruiken als we aan de slag gaan met de versterkingsoperatie 2.0. 

Lees verder

Werkbezoek aan Pekela en Stadskanaal

Op woensdag 7 maart j.l. bracht GroenLinks een werkbezoek aan twee hennep-verwerkende bedrijven in Oude Pekela en aan Wedeka in Stadskanaal.

Zowel bij Hempflax als bij Dun-Agro waren de Statenleden en (kandidaat-)raadsleden onder de indruk van de vele mogelijkheden die hennepvezel biedt om zowel in de dierhouderij, de tuinbouw als de woningbouw op een milieuvriendelijke wijze bestaande minder duurzame producten te vervangen. Meestal ook nog met betere resultaten.

Bij Wedeka werd al snel duidelijk dat de plannen van het vorige kabinet om mensen uit de sociale werkplaatsen uit te laten stromen en in het gewone bedrijfsleven aan de slag te laten gaan, niet echt een succes waren geworden. Dat geldt niet alleen voor Wedeka, maar voor alle sociale werkvoorzieningen. Ondertussen bezuinigt het rijk al wel op het geld dat voor dit soort werk ter beschikking wordt gesteld. Daardoor is het zo goed als onmogelijk voor sociale werkplaatsen om een winstgevend bedrijf te zijn.

Lees verder

Pagina's