Nieuws

Meer dan 12.000 deelnemers aan demonstratie tegen aardbevingen

Meer dan 12.000 mensen hebben vrijdag 19 januari in Groningen gedemonstreerd tegen de gaswinning, de daaruit voort vloeiende aardbevingen en het uitblijven van afdoende maatregelen en een goed schadeherstelplan. Het aantal deelnemers was zo groot dat bij de terugkomst van de eerste demonstranten op de Vismarkt de laatsten nog aan hun tocht door de stad moesten beginnen. Het is duidelijk dat de Groningers het nu wel helemaal zat zijn.

Bij de demonstranten waren ook vele policiti uit Groningen en Den Haag. Voor GroenLinks waren o.a. partijleider Jesse Klaver en Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren aanwezig. 

 

Lees verder

Arjen Nolles overhandigt brief van PS aan Wiebes naar aanleiding van de zware aardbeving bij Zeerijp

Vanmiddag heeft GroenLinks fractievoorzitter Arjen Nolles naar aanleiding van de aardbeving van maandag 8 januari namens alles fracties in Provinciale Staten een open brief overhandigd aan Minister Wiebes van Economische zaken. Daarin roepen Provinciale Staten op tot snelle actie met betrekking tot de afhandeling van de mijnbouwschades en het terugdringen van de gaswinning.
De aardbeving bij Zeerijp heeft helaas nogmaals aangetoond dat het in Groningen niet veilig is. Zowel vanuit Provinciale als Gedeputeerde Staten zijn al veel initiatieven genomen om tot oplossingen te komen, maar helaas zonder veel succes in Den Haag. Meer debatten en moties hebben weinig zin, vandaar de open Brief als een zeer krachtig signaal dat de maat voor Groningen vol is en dat de provinciale Groningen politiek volledig achter de bevolking staat.

De brief vind je (na doorklikken) in de bijlage.

Actie na aardbeving bij Zeerijp

Samen met onze tweede Kamerfractie stellen we vragen aan de minster van economische zaken naar aanleiding van de aardbeving van vanmiddag nabij Zeerijp. Vragen stellen is absoluut niet de oplossing, maar we ontkomen er niet aan. Op heel korte termijn, gewoon binnen een week, moet er nu een heel ruim schadeprotocol komen, gewoon repareren en geen discussies of uitstel meer. De gaswinning moet veel verder naar beneden dan in het regeerakkoord is opgenomen, geen onderzoeken meer, maar doen, gewoon doen en de regio laten beschikken over een schade-en herstelfonds waar we zelf de regie over hebben.

Hoe staat het met de klimaatadaptatie in Groningen?

Volgens de Deltacommissaris moeten gemeenten en provincies in Nederland hard aan de slag om ons land voor te bereiden op de temperatuurstijging en zeespiegelstijging als gevolg van de veel te hoge uitstoot van CO2. De Statenfractie van GroenLinks in Groningen vraagt zich af hoe de stand van zaken in de provincie Groningen is met de klimaatadaptatie. “Is Groningen wel goed voorbereid op enorme regenbuien, stijgende temperaturen en een hogere zeespiegel?” vraagt GroenLinks-Statenlid Harrie Miedema zich af. GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het college van GS in Groningen.

Lees verder

GroenLinks op bezoek bij Holthausen

De Statenfractie van GroenLinks en leden van de afdeling Midden-Groningen zijn vrijdag 24 november op werkbezoek geweest bij Holthausen in Hoogezand. Holthausen is een familiebedrijf in Hoogezand, waar momenteel 62 mensen werken aan nieuwe technologie met als doel energie te leveren die geen schadelijke stoffen uitstoot.

Bij Holthausen wordt gewerkt aan het gebruik van waterstof als brandstof voor voertuigen met een elektromotor. Waterstof kan 100% duurzaam worden geproduceerd met behulp van elektrolyse. Tijdens dit elektrolyseproces wordt water omgezet in waterstof en zuurstof. Dat kan met behulp van elektriciteit die wordt opgewekt door wind of zon.

Lees verder