Hoe was het vroeger? Grote stukken kruidenrijkgras waaiden in de wind mee. Bij het lopen tussen de velden door hoorde je de insecten zoemen en de heldere roep ‘gruttooo, gruttooo’; de toonhoogte stijgt eerst, waarna hij daalt. Je pakte je verrekijker en speurde in het rond. Goed kijken en ja, daar zaten ze: Grutto’s. Prachtige vogels die met een oranje kleur tussen de andere weidevogels opvielen. Zo mooi was het en zo zou het weer moeten worden. Dit kan. Daarvoor is het Aanvalsplan Grutto gemaakt en dat moet uitgevoerd worden. Het geld is er, nu de uitvoering nog, zou je zeggen.

Toch blijft het geld op de plank liggen, 68 miljoen euro. Waarom? Omdat het Rijk en de provincies het niet eens kunnen worden over het laatste deel van de financiering. Zo blijkt uit het artikel in Trouw: Onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de Grutto. Het is bekend dat de Grutto het zwaar heeft: in 1970 waren er 120.000 broedparen in Nederland, nu nog 25.000. 

Ook in Groningen zetten we in op het behoud van deze nationale vogel. Kijk naar het Actieplan Weidevogels Groningen. Met een motie heeft GroenLinks er in 2018 voor gezorgd dat hier financiën voor beschikbaar zijn gesteld. 

Om de Grutto te redden stellen de GroenLinks Statenfracties in de Grutto-provincies Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Utrecht schriftelijke vragen over deze kwestie.

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema. “Als wij de weidevogels echt van belang vinden, moeten we ook risico durven dragen, zodat er wat gebeurd. Die keuze zou volgens GroenLinks nu echt gemaakt moeten worden, straks is het te laat om de Grutto te redden.” 

De vragen vind je in de bijlage
 

Foto: Frank Vassen