“ Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.  ”

Albert Einstein

Wat willen zij veranderen of behouden in hun omgeving? Zij zijn de toekomst! Op de woensdagen ben ik in het provinciehuis te Groningen te vinden. Wat zorgt voor een mooie afwisseling in mijn werkzaamheden.

De provincie Groningen is voor mij rust, ruimte, natuur, prettig wonen en noaberschap. Ik zet mij in om dit te behouden en te bevorderen. Dit kan mede door bewustwording te creëren en provinciebeleid concreter te maken. Kijk bijvoorbeeld naar het natuurbeleid. Om natuurbeleid tastbaarder te maken wil GroenLinks de natuur dichter bij brengen, met bijvoorbeeld (voedsel)bossen en groene(re) schoolpleinen. Insecten houden van stukjes wilde tuin of ecologisch maaibeleid, door bewustwording kunnen we allemaal een steentje… nee, een bloemetje eraan bijdragen. En wat is nou mooier dan dit te koppelen aan natuureducatie, zodat de jeugd hier een win-win-win-situatie heeft: meer natuur, meer insecten en gave lessen.
In de provincie Groningen hebben we ook uitdagingen, zoals de krimpgebieden. Krimp is niet alleen negatief, krimpgebieden bieden kansen! Rust, ruimte, goede bereikbaarheid, wie wil daar nou niet wonen? Het positief geluid moet hierin gehoord worden!

Portefeuilles:

  • Economie
  • Arbeidsmarkt
  • Onderwijs
  • Natuur
  • Water
  • Toerisme en recreatie
  • Ruimtelijke Ordening (meelezer)
  • Landbouw (meelezer)

Contact: h.t.siersema-orsel@ps-provinciegroningen.nl