De provincie Groningen is voor mij rust, ruimte, natuur, prettig wonen en noaberschap. Ik zet me in om dit te behouden en te bevorderen. Neem natuur, onze eerste levensbehoefte, zonder natuur hebben we geen zuurstof, water en voedsel. Natuur zorgt ook voor koelte, opname van overtollig water en ontspanning. Belangrijk is dus dat we natuur beschermen, herstellen en uitbreiden. GroenLinks wil ook de natuur dichterbij brengen, met voedselbossen in de wijk, natuur om de hoek van de straat en groene schoolpleinen. Boeren kunnen ook niet zonder natuur, dit gaat hand in hand. Daarom zetten we in op de vergroening van de landbouw. Samen met de boeren gaan we de omslag maken naar natuurinclusief boeren, waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de natuur en het leefmilieu. 

 Portefeuilles

  • Natuur
  • Water
  • Landbouw
  • Landschap
  • Financiën
  • Ruimtelijke ordening 

Contact 

Heb je een vraag voor Nadja? Stuur dan een e-mail naar h.t.siersema-orsel@ps-provinciegroningen.nl