Nieuws

Noaberschap in tijden van Corona

Als deze crisis iets heeft aangetoond dan is het vooral dat mensen, in tijden van nood, voor elkaar in de bres springen en graag hun helpende hand uitsteken. De coronacrisis treft veel mensen op tal van manieren. Het hardst worden degenen getroffen die ziek zijn en hun naasten. Maar er zijn ook veel mensen die in een (sociaal) isolement dreigen te komen of niet zomaar meer even  boodschappen kunnen doen omdat ze tot een risicogroep behoren. Onze GroenLinks-Statenfractie vindt het belangrijk dat er oog is voor deze mensen. Gelukkig worden er in onze provincie tal van initiatieven opgestart door inwoners die anderen willen helpen.
Lees verder

Het nieuwe nummer van het provinciaal ledenblad Wenakker staat online

De nieuwste editie van het Groninger GroenLinks ledenblad is digitaal beschikbaar. Je kunt hier lezen of downloaden.

In dit nummer:

  • Steun de verduurzaming van het GroenLinks-Pand
  • Conferentie GroenLinks-Grünen op 18 april (wordt uitgesteld i.v.m. corona-crisis)
  • Interview Statenlid Nadja Siersema
  • Toekomstvisie 2120
  • Verkiezingen Eemsdelta
  • Afscheid Jan van den Berg
  • RES: Aan de slag met schone energie
  • Bernie Sanders
  • Recept Koude tomatensoep
  • Column

Nienke wint Reuringprijs

Onze gedeputeerde Nienke Homan was maandagavond uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de uitreiking van een prijs in het gloednieuwe Forum. Tot haar verbazing werd ze zelf op het podium geroepen en ontving daar de Reuringprijs 2020.

Lees verder

Statenfractie GroenLinks: “Zorg voor perspectief en weerbaarheid bij Groninger boeren!”

De Statenfractie van GroenLinks Groningen is bezorgd over het nieuws dat steeds meer drugscriminaliteit zich vestigt in Groninger buitengebieden. Met name boeren zijn slachtoffer van pogingen tot uitbuiting en intimidatie door criminelen. Omdat de landbouwsector financiële onzekerheid kent en er veel leegstand is van agrarisch vastgoed in de buitengebieden, zijn boerenbedrijven aantrekkelijk als schuilplaats voor criminele drugslabs. Via financiële afhankelijkheid, bedreiging en geweld worden boeren gedwongen om mee te werken. GroenLinks wil boeren hiertegen in bescherming nemen en stelt daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Klimaatcollege Bas Eickhout trekt 150 bezoekers

In een bomvol Kunstplaza Schurer in Assen gaf op 18 januari Bas Eickhout, op uitnodiging van de GroenLinks Statenfracties van Drenthe en Groningen, een indringend en inspirerend Klimaatcollege. De GroenLinks voorman in de Europese groene fractie, tevens klimaatonderhandelaar van het Europees parlement, schetste de urgentie om massief en massaal in actie te komen, nu het nog kan.

Lees verder