Nieuws

Ladinglijst MSc Zoë geeft reden tot zorg

Op 1 en 2 januari dit jaar vond de containerramp van de MSc Zoë plaats. Vele containers vielen in zee, waarvan een deel open sloegen, en de inhoud daarvan spoelde aan op de Waddeneilanden en het vaste land. Gisteren kwam een gedetailleerde ladinglijst van de containers vrij. Er staan veel afkortingen op de lijst en hoeveelheden ontbreken. Bovenaan de lijst staan onder andere ‘ lithium ion cells’. Een gevaar voor het watermilieu maar ook voor het land. Wat kan er nog aanspoelen op de vaste wal de komende tijd? GroenLinks maakt zich hier zorgen over en wil samen met de GroenLinks fractie van Het Hogeland uitzoeken wat de risico’s voor de natuur en reacreanten kunnen zijn.

Photo by Erwan Hesry on Unsplash

Maidenspeech Nadja Siersema

Nadja heeft voor het eerst sinds zij in de Staten zit de Statenvergadering toegesproken. Dat gebeurde in het kader van de bespreking van het Faunabeheerplan. Hieronder haar bijdrage:

'Voorzitter, ik vind het bijzonder om hier te mogen staan. Bijzonder, omdat ik gekozen ben en een vertegenwoordiger mag zijn voor alle inwoners van onze provincie. Maar ook bijzonder, omdat ik in de voetsporen van mijn moeder mag treden, die ook een periode als Statenlid in deze zaal mocht plaatsnemen, namens GroenLinks. Het woord bijzonder kunnen we ook koppelen aan het stuk wat voor ons ligt: het faunabeheerplan. Gedeputeerde Staten heeft namelijk de bevoegdheid om het vast te stellen, maar interessanter… Wij zijn de enige provincie in Nederland die (door motie 231) advies mag geven over het stuk.

Lees verder

Doe mee met de nieuwe provinciale kennisgroepen!

De nieuwe Groninger Statenfractie van GroenLinks wil de leden meer inhoudelijk betrekken bij de provinciale politiek. Er moet ruimte komen voor ideeën en initiatieven van onderop. Daarom nodig we alle leden in de provincie uit om deel te nemen aan een of meer van de vier werkgroepen die daarvoor in het leven zijn geroepen.

Flexibel

De nieuwe werkwijze is flexibel: leden - maar ook niet-leden - kunnen aansluiten bij de kennisgroep waar hun interesse naar uitgaat; men kan tijdelijk deelnemen of zitting nemen in meerdere kennisgroepen. Het idee is dat de groepen regelmatig bijeenkomen. De bijeenkomsten van de kennisgroepen zullen via de nieuwsbrief en de Wenakker worden aangekondigd.

Lees verder

GroenLinks Groningen blij met naleving stikstofbeleid

GroenLinks is blij dat vandaag in de Groninger Staten steun is uitgesproken voor het stikstofbeleid van de Provincie. Met de nieuwe beleidsregels kunnen na een stilte van drie maanden eindelijk weer vergunningen worden verstrekt, waarmee Groningen ‘van het slot’ gehaald wordt. Het bouwen van van passende woonruimte is daarmee weer mogelijk, en ook voor het bedrijfsleven en de landbouw kan een deel van de vergunningsverstrekking weer worden opgepakt. Nu er duidelijkheid is, is het daarnaast ook politiek weer mogelijk om verder te werken aan een duurzamere en socialere provincie!

Lees verder

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de zorg in Zuidoost-Groningen

De Statenfractie van GroenLinks in de provincie Groningen maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe. Het zorgaanbod verschraalt, leefbaarheid en werkgelegenheid komen onder druk te staan. Dit mede doordat Zorggroep Treant bezig is met een herstructurering van de ziekenhuiszorg. Dat leidde al tot sluiting van afdelingen, maar het bericht dat in de ziekenhuizen van Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen in totaal 500 banen geschrapt worden is schokkend. Als bijkomend gevolg wordt de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal door basisspoedposten vervangen. Dat betekent dat ambulances niet meer bij deze ziekenhuizen terecht kunnen. 

Lees verder