Nieuws

SODM is duidelijk: gaswinning Groningen naar maximaal 12 miljard kuub

Het gaat niet om gelijk hebben of gelijk krijgen, maar het advies van de SODM is duidelijk, zo snel mogelijk terug naar 12 miljard kuub gaswinning in Groningen. Dit advies lag er ook na de beving bij Huizinge in 2012, inmiddels zijn we vijf jaar verder en terug bij af. Er is nu geen alternatief, de minister moet dit advies overnemen.

Lees verder

Nieuw Schadeprotocol, forse stap vooruit!

Het nieuwe schadeprotocol is er. Na eerste lezing kunnen we zeggen dat dit een grote stap voorwaarts is. Een minister die goed heeft geluisterd naar de input van de de regio. De NAM speelt geen rol meer in de contacten met de gedupeerden, geen vaste contourenkaart meer en de contra-expert en arbiter blijven in het systeem. We zijn blij dat maatschappelijke organisaties als het Gasberaad en de Bodembeweging positief zijn en worden beloond voor het harde werken in de afgelopen periode

Lees verder

Vragen over aansluiting treinen Veendam - Randstad

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen en GroenLinks Veendam krijgen veel klachten vanuit Veendam over de slechte aansluiting van de treinen van Veendam op de intercitytreinen naar de randstad op het hoofdstation Groningen. “De sneltrein naar Zwolle is net vertrokken als de trein uit Veendam aankomt in Groningen, dat moet toch beter kunnen?”, aldus Trevor Mooijman, lijsttrekker GroenLinks in Veendam. GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het college van GS in Groningen.

Lees verder

Meer dan 12.000 deelnemers aan demonstratie tegen aardbevingen

Meer dan 12.000 mensen hebben vrijdag 19 januari in Groningen gedemonstreerd tegen de gaswinning, de daaruit voort vloeiende aardbevingen en het uitblijven van afdoende maatregelen en een goed schadeherstelplan. Het aantal deelnemers was zo groot dat bij de terugkomst van de eerste demonstranten op de Vismarkt de laatsten nog aan hun tocht door de stad moesten beginnen. Het is duidelijk dat de Groningers het nu wel helemaal zat zijn.

Bij de demonstranten waren ook vele policiti uit Groningen en Den Haag. Voor GroenLinks waren o.a. partijleider Jesse Klaver en Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren aanwezig. 

 

Lees verder

Arjen Nolles overhandigt brief van PS aan Wiebes naar aanleiding van de zware aardbeving bij Zeerijp

Vanmiddag heeft GroenLinks fractievoorzitter Arjen Nolles naar aanleiding van de aardbeving van maandag 8 januari namens alles fracties in Provinciale Staten een open brief overhandigd aan Minister Wiebes van Economische zaken. Daarin roepen Provinciale Staten op tot snelle actie met betrekking tot de afhandeling van de mijnbouwschades en het terugdringen van de gaswinning.
De aardbeving bij Zeerijp heeft helaas nogmaals aangetoond dat het in Groningen niet veilig is. Zowel vanuit Provinciale als Gedeputeerde Staten zijn al veel initiatieven genomen om tot oplossingen te komen, maar helaas zonder veel succes in Den Haag. Meer debatten en moties hebben weinig zin, vandaar de open Brief als een zeer krachtig signaal dat de maat voor Groningen vol is en dat de provinciale Groningen politiek volledig achter de bevolking staat.

De brief vind je (na doorklikken) in de bijlage.

Actie na aardbeving bij Zeerijp

Samen met onze tweede Kamerfractie stellen we vragen aan de minster van economische zaken naar aanleiding van de aardbeving van vanmiddag nabij Zeerijp. Vragen stellen is absoluut niet de oplossing, maar we ontkomen er niet aan. Op heel korte termijn, gewoon binnen een week, moet er nu een heel ruim schadeprotocol komen, gewoon repareren en geen discussies of uitstel meer. De gaswinning moet veel verder naar beneden dan in het regeerakkoord is opgenomen, geen onderzoeken meer, maar doen, gewoon doen en de regio laten beschikken over een schade-en herstelfonds waar we zelf de regie over hebben.