GroenLinks Provincie Groningen heeft uitgesproken dat zij geen andere keuze had dan dit verzoek te steunen. Stephanie Bennett nam vandaag het woord. Zij benadrukte de onrust en onbegrip die deze beslissing heeft veroorzaakt onder de Groningers. Het is weliswaar wettelijk toegestaan om de gaswinning te hervatten bij extreme kou, maar dat maakt het nog niet wenselijk of noodzakelijk. GroenLinks bekritiseert ook de gebrekkige communicatie vanuit Den Haag en uit zorgen over het gebrek aan vertrouwen bij de inwoners.

Bennett stelde kritische vragen over het doel van het gewonnen gas, de financiële baten en de betrokkenheid van het college bij de plannen van de Gasunie om leveringszekerheid te garanderen zonder Gronings gas na 1 oktober 2024. Ze uitte haar bezorgdheid over de gemakkelijke heropening van de gaslocaties en de mogelijke gevolgen voor de toekomstige gaswinning in Groningen. Bennett riep ook op tot duidelijkheid over de definitieve stopzetting van de gaswinning per 1 oktober 2024.

Dit spoeddebat onderstreept de vastberadenheid van GroenLinks om de belangen van Groningen te beschermen en de noodzaak van transparante en zorgvuldige besluitvorming in het gasdossier.