Ik ben moeder van een 7-jarig zoontje en daarnaast GZ-psycholoog. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om concerten te bezoeken en naar musea te gaan. Ook verslind ik historische en politieke boeken. Toen ik hier kwam studeren ben ik politiek actief geworden, omdat ik wilde strijden voor een gelijkwaardige en tolerante wereld. Eerst op een activistische manier en nu ik m’n wilde haren wel een beetje kwijt ben, als Statenlid. Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheid te pakken en een steentje bij te dragen aan een sociale en duurzame maatschappij. Dat kan op veel verschillende manieren, maar als Statenlid kun je daadwerkelijk dingen veranderen en verbeteren voor Groningers. En ook al ben ik niet in Groningen geboren, ik voel me na 19 jaar in deze provincie gewoond te hebben inmiddels wel een Grunneger.

Ik wil dat Groningen een uitstekend leefbare provincie is. Veilige huisvesting, toegang tot sport en cultuur, goede zorg dicht bij huis. Openbare bibliotheken waar iedereen kan leren, goede werkgelegenheid. Dit zijn zaken die voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Dit moet in Groningen beter. Er zijn gebieden in Groningen waar kinderen niet naar de bibliotheek kunnen of waar de huisartsenpost gesloten wordt. Teveel kinderen kunnen niet sporten omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Het wordt tijd dat dit verandert! De provincie moet daarnaast verantwoordelijkheid pakken voor de bestrijding van energiearmoede. In 9 van onze gemeenten komt ernstige energiearmoede voor, we kunnen niet langs de zijlijn blijven staan als provincie.
Tot slot wil ik dat Groningen een sociale en tolerante provincie is waar iedereen (ongeacht afkomst, geaardheid, genderidentiteit, leeftijd of eventuele beperkingen) zich prettig voelt en een gelukkig bestaan op kan bouwen.

 Portefeuilles

  • Brede welvaart (gezondheid)
  • Leefbaarheid
  • Zorg
  • Wonen
  • Armoede
  • Onderwijs
  • Sport
  • Nationaal Programma Groningen
  • Gaswinning en ondergrond
  • Diversiteit en inclusie

Contact 

Heb je een vraag voor Stephanie? Stuur dan een e-mail naar s.bennett@ps-provinciegroningen.nl

“ “Onze levens lopen ten einde op de dag dat we zwijgen over zaken die er toe doen.”
Martin Luther King ”