De stemming was schriftelijk en anoniem, maar toch voelden wij dat we ons moesten uitspreken waarom we als fractie van GroenLinks tegen stemden. Het gaf een onprettig onderbuikgevoel, ook na het informele gesprek met de heer Emmens voorafgaand de Statenvergadering. Wij merkten dat dhr. Emmens afstand zégt te nemen, maar in zijn verdere beantwoording hier toch steeds weer op terug komt. Hierdoor werd er toch geen afstand genómen. Wij twijfelen er niet aan dat dhr. Emmens inmiddels oprecht inziet dat zijn twittergedrag niet handig is. Wij twijfelen echter te sterk of dhr. Emmens ook echt intrinsiek zijn visie heeft veranderd, of dat hij dit doet omdat hij daartoe gedwongen is door externe factoren. Het is dáárom dat wij een te sterke twijfel voelen bij de verenigbaarheid van zijn visie en het ambt van gedeputeerde. Naast dat dhr. Emmens ook als lijsttrekker, een openbare functie, het twittergedrag heeft laten zien. Het lijkt hierdoor alsof hij dit nergens als problematisch heeft ervaren, totdat er ophef is ontstaan over het twittergedrag en hij daarop indringende gesprekken heeft gehad.

Daarbij denken we ook dat de verhoudingen met belangrijke andere partijen, zowel binnen als buiten de provincie, te zeer beschadigd zijn door het twittergedrag en de ontstane ophef om dit weer te herstellen en dus zijn functie goed te kunnen vervullen. Dit straalt af op ons hele provinciebestuur, de Staten en de inwoners van onze provincie zelf. Het brengt de provinciale belangen die wij allemaal delen mogelijk in gevaar en zal onze provincie op een achterstand zetten die niet tot nauwelijks in te halen is.