Nieuws

GroenLinks vraagt aandacht voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt

GroenLinks wil weten of de Provincie Groningen zicht heeft op het aantal werknemers met een beperking of chronische ziekte binnen haar organisatie. Op 3 december berichtte de NOS dat de positie van mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte verslechterd is ten opzichte van 3 jaar geleden. De werkloosheid onder mensen met een beperking stijgt en ook is er meer sprake van armoede. Er is een tekort aan betaalbare aangepaste woningen en er is een groeiend aantal kinderen dat vanwege hun beperking buitengesloten wordt van het reguliere onderwijssysteem.

Lees verder

GroenLinks wil meer duidelijkheid over schade veroorzaakt door MSC Zoë

De Groninger Statenfractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over de vervolgschade van de milieuramp met de MSC Zoë die op 1 en 2 januari van dit jaar plaatsvond. Na herhaaldelijk aandringen van de burgemeester van Schiermonnikoog is vorige week eindelijk de ladinglijst van de containers vrij gegeven. Een lijst met milieuvervuilende stoffen, maar ook met afkortingen en termen die niet iedereen zo een, twee, drie kan begrijpen.

Lees verder

Culturele subsidies voor kleine instellingen

In de Statenvergadering van 13 november is de Cultuurnota besproken. In deze nota worden de kaders voor het cultuurbeleid van onze provincie voor de komende 8 jaar vastgelegd.
Samen met een groot aantal andere partijen diende Stephanie Bennett namens onze fractie een motie in die ervoor moet zorgen dat de drempels bij het aanvragen van subsidie voor kleine culturele initiatieven verlaagd worden. De motie is met een grote meerderheid in de Staten aangenomen.
 

Lees verder

Ladinglijst MSc Zoë geeft reden tot zorg

Op 1 en 2 januari dit jaar vond de containerramp van de MSc Zoë plaats. Vele containers vielen in zee, waarvan een deel open sloegen, en de inhoud daarvan spoelde aan op de Waddeneilanden en het vaste land. Gisteren kwam een gedetailleerde ladinglijst van de containers vrij. Er staan veel afkortingen op de lijst en hoeveelheden ontbreken. Bovenaan de lijst staan onder andere ‘ lithium ion cells’. Een gevaar voor het watermilieu maar ook voor het land. Wat kan er nog aanspoelen op de vaste wal de komende tijd? GroenLinks maakt zich hier zorgen over en wil samen met de GroenLinks fractie van Het Hogeland uitzoeken wat de risico’s voor de natuur en reacreanten kunnen zijn.

Photo by Erwan Hesry on Unsplash

Maidenspeech Nadja Siersema

Nadja heeft voor het eerst sinds zij in de Staten zit de Statenvergadering toegesproken. Dat gebeurde in het kader van de bespreking van het Faunabeheerplan. Hieronder haar bijdrage:

'Voorzitter, ik vind het bijzonder om hier te mogen staan. Bijzonder, omdat ik gekozen ben en een vertegenwoordiger mag zijn voor alle inwoners van onze provincie. Maar ook bijzonder, omdat ik in de voetsporen van mijn moeder mag treden, die ook een periode als Statenlid in deze zaal mocht plaatsnemen, namens GroenLinks. Het woord bijzonder kunnen we ook koppelen aan het stuk wat voor ons ligt: het faunabeheerplan. Gedeputeerde Staten heeft namelijk de bevoegdheid om het vast te stellen, maar interessanter… Wij zijn de enige provincie in Nederland die (door motie 231) advies mag geven over het stuk.

Lees verder