Nieuws

Statenfractie GroenLinks wil inzicht in insectensterfte in Groningen

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen is bezorgd over berichten met betrekking tot de massale insectensterfte in Duitsland. Dat probleem beperkt zich niet tot Duitsland: ook in Nederland gaat het aantal insecten flink achteruit. Daarom stelt Statenlid Harrie Miedema schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten, waarin gevraagd wordt naar de ernst van de insectensterfte in Groningen. Daarnaast wordt gevraagd naar het gebruik van glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen in de provincie en de mogelijke invloed daarvan op de achteruitgang van het aantal insecten.

Lees verder

De nieuwe Wenakker is uit

Het oktobernummer van het provinciaal Groninger GroenLinks ledenblad Wenakker is uit. Je kunt het hier downloaden.

Zorgen over afname aantal insecten: wat kunnen we doen?

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de forse afname van het aantal insecten wereldwijd waarover berichten vandaag in de media verschenen. In de Tweede Kamer heeft ons kamerlid Rik Grashof daarom een spoeddebat over dit onderwerp aangevraagd.

Uit Duits onderzoek is gebleken dat het aantal insecten de laatste  decennia fors is gedaald.  In Duitse natuurgebieden gaat het om een vermindering met 75% sinds 1990. Er is geen reden om aan te nemen dat het in andere West-Europese landen beter zal zijn. De ontwikkelingen van natuur en landschap zijn daar ongeveer gelijk geweest.

Lees verder

Vragen over afname bosoppervlakte in Groningen

De Statenfractie is bezorgd over de snelle afname van het oppervlakte bos in de provincie Groningen: 12% sinds 2013. Daarom heeft Statenlid Harrie Miedema vragen gesteld aan het college van GS over de mogelijke oorzaken van de snelle afname en over mogelijke oplossingen, zoals herplant van bomen.
Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) is gebleken dat in Nederland in de laatste vier jaar het areaal bos met 5400 ha is afgenomen. Het Dagblad van het Noorden meldt dat Groningen daar in verhouding een fors aandeel in heeft gehad. Het oppervlak bos is bij ons afgenomen van 8.621 hectare in 2013 naar 7.126 hectare in 2017; dat is een afname van 1.500 hectare (12%). Ten opzichte van 2009 is de afname nog groter, namelijk 17%. Dat is een zorgelijke ontwikkeling: niet alleen is bos een plek waar veel dieren en planten een onderkomen vinden, bomen zijn ook belangrijk omdat zij het broeikasgas CO2 opnemen.

Lees verder

GroenLinks: te weinig voor Groningen

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen is teleurgesteld over de wijze waarop de gaswinnings- en aardbevingsproblematiek wordt benoemd in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord. De gaswinning gaat de komende jaren niet voldoende naar beneden en ook voor de herstel- en versterkingsoperatie dreigt een groot tekort aan middelen.

 

Lees verder

Energie Coöperatie Oudeschip ontvangt cheque van Nienke Homan

Energie Coöperatie Oudeschip U.A. i.o. ontving 5 oktober een bijdrage vanuit de subsidieregeling Lokale Energietransitie uit handen van energiegedeputeerde Nienke Homan. De regeling is opengesteld vanuit Kansrijk Groningen, het leefbaarheidsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, om lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied te ondersteunen.

De Energiecoöperatie Oudeschip U.A. i.o. probeert voor het dorp Oudeschip en het buitengebied daarvan twee dorpsmolens te realiseren. De dorpsmolens zijn een onderdeel van het grotere geplande windpark in de Oostpolder dat onlangs is vergund.

Lees verder