Nieuws

Groene bushokjes in Groningen

De Statenfractie van GroenLinks in de provincie Groningen stelt voor alle bushokjes te voorzien van groene daken. Dit in navolging van de stad Utrecht. Daar zijn inmiddels de daken van meer dan 300 bushokjes beplant met sedum, een vetplant die het in Nederland en op daken goed doet. GroenLinks wil dit voorbeeld volgen in de hele provincie Groningen.

Lees verder

GroenLinks Eerste Kamerlid Saskia Kluit bracht werkbezoek aan de provincie Groningen

Woensdag 28 augustus kwam GroenLinks Eerste Kamerlid Saskia Kluit naar Groningen. De dag werd begonnen met een gesprek met de Statenfractie van GroenLinks over natuurinclusieve landbouw, energie, gaswinning, de nieuwe omgevingswet en mobiliteit.
Daarna volgde een bezoek aan Loppersum waar met waarnemend burgemeester Hans Engels en de lokale fractie van GroenLinks gesproken werd over gaswinning en aardbevingen. Centraal stond, naast het meer organisatorische verhaal, de dreigende ‘sociale ontwrichting’ in de gemeente/regio, maar ook de hoopvolle ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, onderwijs en werkgelegenheid. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de wisselwoningen en het schoolproject in Middelstum. De dag werd afgesloten bij Blauwestad, waar tijdens een rondvaart gesproken werd met het hoofd van het projectbureau René Perton over de positieve ontwikkelingen van dit project.

Stop de vernietiging van het Amazonewoud

Roep Nederland en de EU op het nieuwe handelsverdrag met Brazilië niet te tekenen.

Het Amazone-regenwoud in Brazilië wordt in rap tempo vernietigd: elke minuut van elke dag verdwijnen er ongeveer 4 voetbalvelden aan onmisbare natuur. Grote delen staan nu in brand. Bosbranden, die vaak worden aangestoken en zo de oorspronkelijke bevolking van hun gronden verdrijven. Bomen in het Amazonewoud nemen dagelijks veel CO2 op en maken nog veel meer zuurstof. Dit regenwoud is daarom voor ons allemaal van onschatbare waarde om het klimaat en plant- en diersoorten te behouden.De grootschalige ontbossing zorgt voor meer broeikasgassen in de lucht, waardoor de aarde verder opwarmt.

Lees verder

Vandaag hield ons Statenlid Stephanie Bennett haar maidenspeech!

De Staten mochten vandaag (10 juli)  meedenken over het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen

Om ervoor te zorgen dat het programma zal bestaan uit ambities waar elke Groninger ECHT iets aan heeft, hebben een groot aantal partijen vandaag een motie ingediend, die ook GroenLinks van harte ondersteunt. Stephanie sprak in haar speech de steun uit voor deze motie. Ze benadrukte het belang van gezamenlijke ambities die Groningers nieuw perspectief bieden. Ook benadrukte ze dat voor GroenLinks vooral de ambities op het gebied van Leefbaarheid en Welzijn van belang zijn. We willen dat in 2030 elke Groninger zich weer net zo veilig en gelukkig voelt als elke andere Nederlander, en dat stressgerelateerde gezondheidsklachten ten gevolge van de aardbevingen sterk verminderd zijn. De tekst van haar bijdrage (maidenspeech genoemd omdat het haar eerste toespraak in de Staten is), vind je onder 'Lees verder'.

Lees verder