De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten zal vandaag geen oplossingen presenteren naar aanleiding van de uitkomsten van de parlementaire commissie gaswinning. Dat heeft geen zin. 'Voor nu staan we achter de Groningers die vandaag zijn bevestigd in het beeld dat ze al jaren hebben, geen vertrouwen en geen veiligheid', zegt GroenLinks fractievoorzitter Hendri Meendering.

Oplossingen staan of vallen niet met de presentatie van de uitkomsten van de Parlementaire Enquêtecommissie. Wel is duidelijk geworden dat het totaal anders moet en dat de Haagse overheid verantwoordelijk is, zeker voor de vele misstanden in het verleden, maar ook voor de toekomst. Al moeten ze die nu wel lokaal en samen met de Groningers gaan oppakken en heel simpel: geld en concrete actie zijn hierbij veel belangrijker dan administratieve processen. Als Groninger politiek moeten we nu samen optrekken met plannen naar Den Haag, dichtbij, samen met de Groningers plannen maken en dan uitvoeren.

'Het rapport van de parlementaire enquête gaswinning heeft de Groningers weinig nieuws gebracht. Het woord veiligheid stond niet in de Haagse ‘Van Dale’. Dat is nu wel heel duidelijk geworden. Het woord vertrouwen stond er ook niet in.'

'Verrassend zijn de uitkomsten van de Parlementaire Enquête Gaswinning niet. Ze bevestigen wat we in Groningen al lang hebben gezien, veiligheid heeft geen rol gespeeld bij de gaswinning en niemand heeft de verantwoordelijkheid hiervoor genomen, behalve de Groningers zelf, maar die werden niet gehoord.' 

Het rapport en veel meer informatie kun je vinden op de site van de Tweede Kamer. https://www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport