Vanuit het fonds Nieuwe Doen worden onder andere lokale energieprojecten, zoals zonneweides, gefinancierd door middel van leningen tegen een gunstige rente. Dit is ontzettend belangrijk voor het draagvlak voor de energietransitie waar we midden in zitten!

Fractievoorzitter Hendri Meendering werd geconfronteerd met meldingen dat de bodem van het fonds in zicht zou zijn en dat projecten daardoor wellicht geen financiering zouden ontvangen. Naar aanleiding van de hierover gestelde vragen heeft het college van Gedeputeerde Staten aangeven dat er binnen de provinciale begroting gezocht wordt naar een substantiële aanvulling van het fonds, zodat alle aanvragen weer gewoon in behandeling genomen kunnen worden en lokale energie projecten doorgang kunnen vinden. Het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten en de verwachting is dat een ruime meerderheid hiermee in zal stemmen. Aan GroenLinks zal het in ieder geval niet liggen.

Hendri Meendering: “Voor ons is het heel belangrijk dat lokale energieprojecten aan alle kanten ondersteund worden. GroenLinks wil dat verduurzaming voor iedereen mogelijk is. Het fonds Nieuwe Doen speelt hierbij een belangrijke rol.”