Nieuws

GroenLinks blij met geld voor Actieplan weidevogels

Grutto

GroenLinks maakt zich al jaren zorgen over de achteruitgang van de aantallen weide- en akkervogels in Groningen. Tijdens de algemene beschouwingen in Provinciale Staten van Groningen heeft de partij daarom voorgesteld dat de provincie op zoek gaat naar financiering voor de uitvoering van het Actieplan weidevogels waarmee dat probleem aangepakt kan worden. Gedeputeerde Staghouwer gaf tijdens de vergadering aan dat hij al op zoek is geweest naar geld voor het Actieplan weidevogels en dat hij al 1 miljoen euro heeft gevonden voor de bescherming van boerenlandvogels. GroenLinks is blij met dit resultaat, maar met dit bedrag is de financiering van het actieplan nog lang niet rond. In september 2018 wordt het Actieplan Weidevogels besproken in de Statencommissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid. Er zal dan om extra middelen gevraagd worden.

Lees verder

Provinciale Staten van Groningen organiseren op voorstel van GroenLinks een expertmeeting over insectensterfte

Velen in Nederland maken zich zorgen over de insectenstand. Sinds de jaren tachtig is ruim 70% van de insecten verdwenen. Om duidelijk te krijgen wat de oorzaken van dit verschijnsel zijn en wat er aan kan gebeuren, organiseren Provinciale Staten op initiatief van GroenLinks een expertmeeting. De meeting wordt voorbereid door Harrie Miedema (GroenLinks), Kirsten de Wrede (PvdD), René van der Goot (PvdA) en Mada Miesen (VVD).

Lees verder

De nieuwe Wenakker is uit

Het juni-nummer van het GroenLinks ledenblad voor de provincie Groningen Wenakker is uit. Je kunt hem hier downloaden.

GroenLinks is blij met provinciale subsidie voor Holthausen

Holthausen in Hoogezand krijgt van de provincie Groningen 50.000 euro als bijdrage in de kosten van de ontwikkeling van een nieuwe lichtgewicht waterstoffles. Deze fles kan gebruikt worden in fluisterbootjes, grasmaaiers, veegwagens en heftrucks. De verwachting is dat het bedrijf bij de productie van de flessen op termijn ook 3 volle banen op MBO niveau kan aanbieden. Maar eerst komt er een pilot waarin 100 van deze flessen worden getest.

Eindelijk soepele regeling voor kleinere aardbevingsschade

In september 2016 is op initiatief van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen een motie aangenomen waarin gepleit wordt voor een soepele afhandeling van de kosten van kleine aardbevingsschade. Geen wantrouwen richting degene met schade, geen uitgebreid onderzoek en geen gedoe dat meer kost dan de totale schade bedraagt. Dat was het idee achter die motie.
GroenLinks is verheugd dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen nu op hetzelfde idee is gekomen. De commissie komt bovendien met een ruimhartige bovengrens van €10.000. Op die manier kunnen flinke stappen worden gemaakt in de afhandeling van kleinere schades.