Nieuws

Het coalitieakkoord lezen?

Het coalitieakkoord 'Verbinden, versterken, vernieuwen' van GroenLinks, PvdA, CU, D66, CDA en VVD kun je hier downloaden.

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over het Programma Aanpak Stikstof

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over een uitspraak van de Raad van State die grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkelmogelijkheden van agrariërs, industrie, verkeer en woningbouw. Het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt ruimte voor deze ontwikkelingen, maar de Raad van State oordeelt dat daarmee onvoldoende is aangetoond dat de natuur niet wordt aangetast.

Lees verder

Tijdelijke fietsbrug op locatie Paddepoelsterbrug

Zojuist is bekend geworden dat Rijkswaterstaat op de plek van de aangevaren Paddepoelsterbrug een tijdelijke brug zal worden geplaatst voor fietsers en voetgangers. 

Daarnaast bekijkt Rijkswaterstaat of er tot de aanleg van die tijdelijke brug een fietsvoetpont zal kunnen gaan varen. Zo werd bekend gemaakt na bestuurlijk overleg met de provincie Groningen en de gemeentes Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier.

Lees verder

Gasdebat

De dag na het zoveelste gasdebat in de Tweede Kamer. Het lijkt er zowaar op dat er een doorbraak komt en dat de vele eisen die vanuit de regio al meerdere keren zijn neergelegd nu voor een behoorlijk deel worden opgepakt. Een regeling om kleinere schades sneller af te handelen en concrete stappen om sneller te gaan versterken, vanuit één organisatie.

Lees verder

Meerdere vacatures provinciaal bestuur! Aanmelden tot 15 juni.

In het bestuur van de provinciale afdeling Groningen zijn er meerdere vacatures. De zittingsduur van de secretaris is verstreken. Daarnaast is er ruimte voor de benoeming van meerdere algemene bestuursleden.

Na een hectische en mooie periode van veel verkiezingen met uitstekende resultaten is het tijd om aandacht te schenken aan thema’s als permanente campagne, binden en boeien van jongeren, ledenbijeenkomsten en verbindingen blijven zoeken binnen en buiten de partij. Kortom het blijven bouwen aan de beweging GroenLinks!

We streven er naar om een representatief bestuur te zijn. We moedigen daarom iedereen en dus ook vrouwen en jongeren aan om te solliciteren.

Lees verder