Nieuws

Corona en cultuur

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de culturele sector en de leefbaarheid in de provincie.

Lees verder

Meerdere vacatures provinciaal bestuur!

In het bestuur van de provinciale afdeling Groningen zijn er meerdere vacatures. De zittingsduur van de voorzitter is verstreken. Zie voor een uitgebreide functieomschrijving de vacature. Daarnaast is er ruimte voor de benoeming van meerdere algemene bestuursleden.

Lees verder

Vacature afdelingsvoorzitter

Inzet ca. 12-16 uur per week.

De huidige voorzitter heeft aangegeven na afloop van haar tweede termijn (in het najaar van 2020) het stokje graag over te dragen aan een opvolger. We streven er naar om een representatief bestuur te zijn. We moedigen daarom iedereen en dus ook vrouwen, jongeren en leden buiten de gemeente Groningen aan om te solliciteren.

FUNCTIE AFDELINGSVOORZITTER

Als afdelingsvoorzitter heb je onder meer de volgende taken:

Lees verder

Bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden

Uit onderzoek in Drenthe is gebleken dat bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt diep in natuurgebieden teruggevonden worden. Deze bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor insecten en daarmee ook voor de vogels die van insecten leven. De Statenfractie van GroenLinks in Groningen vindt de resultaten van het onderzoek zorgwekkend en heeft het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over de situatie in de provincie Groningen.

Lees verder

Beginnen met bioasfalt in de wegenbouw

De komende jaren worden op diverse plekken in de provincie Groningen wegen vernieuwd of uitgebreid. Grote projecten zijn onder andere de Blauwe roos in Winschoten en de westelijke ringweg in de stad Groningen. De Statenfractie van GroenLinks zou graag zien dat deze projecten zo duurzaam mogelijk worden gerealiseerd: met bioasfalt.

Lees verder