Nieuws

Eindelijk, gaswinning naar nul

Een grote sprong vooruit, de problemen van de gaswinning worden nu echt bij de bron aangepakt, zo reageert de Statenfractie van GroenLinks op de berichten dat de gaswinning in Groningen geheel wordt afgebouwd en al in 2022 verlaagd moet zijn naar maximaal 12 miljard kuub per jaar. ‘Dit betekent zeker niet dat alle problemen nu zijn opgelost’ zegt statenlid Hendri Meendering. ‘Samen met onze Tweede Kamerfractie bekijken we kritisch hoe dit afbouwplan verder wordt uitgewerkt. Wat zijn de gevolgen voor de versterkingsoperatie bijvoorbeeld? Ook weten we allemaal dat de bevingen echt niet direct stoppen als de gaswinning naar beneden gaat. Duidelijk is nu wel dat onze regering na al die jaren vechten door de Groningers inziet dat er echt iets moet gebeuren. Laten we hopen dat we deze positieve lijn kunnen vasthouden de komende jaren. Dit biedt bovendien uitstekende kansen voor de energietransitie.’

Hier de brief hierover van minister Wiebes.

Meer mogelijkheden met hennep als de regels wat verruimd worden

Tijdens een recent werkbezoek aan Oost-Groningen is de Statenfractie van GroenLinks langs geweest bij een tweetal hennep verwerkende bedrijven in de gemeente Pekela: Hempflax en Dun Agro. In de gesprekken met de directies werd meerdere keren genoemd dat regelgeving op een aantal terreinen belemmerend werkt voor de verdere ontwikkeling van deze bedrijfstak. Het grootste probleem in de Nederlandse wetgeving is het verbod op het gebruik van de toppen van de vezelhennepplanten. Hoewel de toppen van de hennepplanten vrijwel geen stof bevatten die mensen high maakt, mogen ze hier, anders dan in het buitenland, niet verwerkt worden. Dat kan anders.

Lees verder

GroenLinks verkiezingsresultaten in de provincie Groningen: winst in Delfzijl en Veendam; geen zetel in Stadskanaal

GroenLinks deed bij de gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Groningen in vijf gemeenten mee (in de meeste gemeenten waren geen gemeenteraadsverkiezingen vanwege de herindelingen). Hier de resultaten:

  • Delfzijl: van 0 naar 1 zetel (6,2 %) Opkomst: 49%
  • Loppersum: 2 zetels gebleven (13,6%; een winst van 2,6 %) Opkomst: 60,4%
  • Pekela: 1 zetel gebleven (6,7%; een verlies van 1,7%) Opkomst: 49,8%
  • Stadskanaal: geen zetel (3,7%; een winst van 1,7%) Opkomst: 47,5%
  • Veendam: 1 zetel (4,0%; een winst van 0,3%) Opkomst: 51,3%

De landelijke opkomst was 55%

Programma GroenLinks Groningen-dag 14 april

12.15- 13.00 inloop

Koffie en thee is gratis. Het Poortershoes serveert daarnaast een vegetarische lunch aan de hand van een lopend buffet. Deelname aan de lunch in uiteraard niet verplicht. Wil je er wel gebruik van maken, meld dit dan uiterlijk vrijdag 6 april bij rudysterenberg@home.nl en maak € 8,-- over op rekeningnummer NL44 TRIO 0390 423 955 ten name van GroenLinks Provincie Groningen te Noordlaren. Pas als we je betaling ontvangen hebben, is je reservering definitief.

13.00 - 13.40 interview Bas Eickhout door Jorien Bakker

Bas Eickhout vertelt over zijn werk als Europarlementariër. Het publiek krijgt ook gelegenheid om hem vragen te stellen

13.40 – 13.45 pauze

Koffie en thee gratis

13.45 - 14.30 deelsessies

Deelnemers kunnen zich verdelen over 2 onderwerpen. De sessies lopen simultaan:

  1. Populisme en Europa onder leiding van Henk Klabbers
  2. Anders en hip campagne voeren onder leiding van Femke Folkerts en Jelte Hommes

14.30 – 14:45 pauze

Koffie en thee gratis

14.45 – 15.30 energietransitie

Nienke Homan en Bas Eickhout vertellen hoe we energie-wende zelf vorm kunnen geven.

15.30 – 16.15 wie zijn onze gedeputeerde, wethouders en Statenleden eigenlijk?

Luchtig en anders kennismaken met Statenleden, wethouders en gedeputeerde

16.15 - +/- 17.00u borrel

Op weg naar versterkingsoperatie 2.0

GroenLinks constateert, met vele anderen, dat het veel te langzaam gaat met het versterkingsopgave in Groningen. Voortgaan op de ingeslagen weg zal dat probleem niet oplossen. Er moet een andere aanpak komen. Inspecties van woningen en gebouwen kunnen wel doorgaan; de resultaten daarvan kunnen we gebruiken als we aan de slag gaan met de versterkingsoperatie 2.0. 

Lees verder

Werkbezoek aan Pekela en Stadskanaal

Op woensdag 7 maart j.l. bracht GroenLinks een werkbezoek aan twee hennep-verwerkende bedrijven in Oude Pekela en aan Wedeka in Stadskanaal.

Zowel bij Hempflax als bij Dun-Agro waren de Statenleden en (kandidaat-)raadsleden onder de indruk van de vele mogelijkheden die hennepvezel biedt om zowel in de dierhouderij, de tuinbouw als de woningbouw op een milieuvriendelijke wijze bestaande minder duurzame producten te vervangen. Meestal ook nog met betere resultaten.

Bij Wedeka werd al snel duidelijk dat de plannen van het vorige kabinet om mensen uit de sociale werkplaatsen uit te laten stromen en in het gewone bedrijfsleven aan de slag te laten gaan, niet echt een succes waren geworden. Dat geldt niet alleen voor Wedeka, maar voor alle sociale werkvoorzieningen. Ondertussen bezuinigt het rijk al wel op het geld dat voor dit soort werk ter beschikking wordt gesteld. Daardoor is het zo goed als onmogelijk voor sociale werkplaatsen om een winstgevend bedrijf te zijn.

Lees verder