Nieuws

GroenLinks wil betere bescherming van bomen

Naar aanleiding van de recente kap van bomen nabij Westerbroek, waarbij door de gemeente Midden Groningen tientallen monumentale bomen zijn gekapt zonder de benodigde vergunningen, heeft GroenLinks vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten in Groningen.

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema: "We willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, en nog belangrijker, hoe voorkomen we dat dit in de toekomst nogmaals gebeurt. Ook willen we graag weten of dit de afgelopen jaren vaker is voorgekomen."

Lees verder

GroenLinks Eemsdelta zoekt Campagnetijgers en Politieke Talenten!

In onze provincie hebben we het unieke geval dat er eind november 2020 verkiezingen gaan plaatsvinden. De gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl worden heringedeeld om per 1 januari 2021 samen verder te gaan als de gemeente Eemsdelta! Deze unieke verkiezingen, als enige verkiezingen in het land, brengen met zich mee dat we vanuit heel de provincie, of zelfs vanuit heel het land, ervoor kunnen zorgen dat we een fantastische campagne gaan neerzetten. En alles waar je samen voor gaat groeit!

Lees verder

Groene bushokjes in Groningen

De Statenfractie van GroenLinks in de provincie Groningen stelt voor alle bushokjes te voorzien van groene daken. Dit in navolging van de stad Utrecht. Daar zijn inmiddels de daken van meer dan 300 bushokjes beplant met sedum, een vetplant die het in Nederland en op daken goed doet. GroenLinks wil dit voorbeeld volgen in de hele provincie Groningen.

Lees verder

GroenLinks Eerste Kamerlid Saskia Kluit bracht werkbezoek aan de provincie Groningen

Woensdag 28 augustus kwam GroenLinks Eerste Kamerlid Saskia Kluit naar Groningen. De dag werd begonnen met een gesprek met de Statenfractie van GroenLinks over natuurinclusieve landbouw, energie, gaswinning, de nieuwe omgevingswet en mobiliteit.
Daarna volgde een bezoek aan Loppersum waar met waarnemend burgemeester Hans Engels en de lokale fractie van GroenLinks gesproken werd over gaswinning en aardbevingen. Centraal stond, naast het meer organisatorische verhaal, de dreigende ‘sociale ontwrichting’ in de gemeente/regio, maar ook de hoopvolle ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, onderwijs en werkgelegenheid. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de wisselwoningen en het schoolproject in Middelstum. De dag werd afgesloten bij Blauwestad, waar tijdens een rondvaart gesproken werd met het hoofd van het projectbureau René Perton over de positieve ontwikkelingen van dit project.

Stop de vernietiging van het Amazonewoud

Roep Nederland en de EU op het nieuwe handelsverdrag met Brazilië niet te tekenen.

Het Amazone-regenwoud in Brazilië wordt in rap tempo vernietigd: elke minuut van elke dag verdwijnen er ongeveer 4 voetbalvelden aan onmisbare natuur. Grote delen staan nu in brand. Bosbranden, die vaak worden aangestoken en zo de oorspronkelijke bevolking van hun gronden verdrijven. Bomen in het Amazonewoud nemen dagelijks veel CO2 op en maken nog veel meer zuurstof. Dit regenwoud is daarom voor ons allemaal van onschatbare waarde om het klimaat en plant- en diersoorten te behouden.De grootschalige ontbossing zorgt voor meer broeikasgassen in de lucht, waardoor de aarde verder opwarmt.

Lees verder