Nieuws

GroenLinks pleit in Provinciale Staten voor eerlijke verdeling van werk

Gelijke kansen op werk voor iedereen, helaas is dat nog niet vanzelfsprekend. GroenLinks vindt iedereen gelijkwaardig en wil dan ook gelijke kansen en beloning voor iedereen op de arbeidsmarkt. Wij vinden dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen om te kunnen werken. Ook wordt ontkend dat er ongelijkheid is. Nog te vaak komen berichten binnen dat bijvoorbeeld de loonkloof tussen vrouw en man groter is geworden. Of dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet genoeg kansen krijgen om te kunnen werken. GroenLinks wil dat zoveel mogelijk, diverse mensen kunnen werken.

 

Lees verder

GroenLinks vraagt aandacht voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt

GroenLinks wil weten of de Provincie Groningen zicht heeft op het aantal werknemers met een beperking of chronische ziekte binnen haar organisatie. Op 3 december berichtte de NOS dat de positie van mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte verslechterd is ten opzichte van 3 jaar geleden. De werkloosheid onder mensen met een beperking stijgt en ook is er meer sprake van armoede. Er is een tekort aan betaalbare aangepaste woningen en er is een groeiend aantal kinderen dat vanwege hun beperking buitengesloten wordt van het reguliere onderwijssysteem.

Lees verder

GroenLinks wil meer duidelijkheid over schade veroorzaakt door MSC Zoë

De Groninger Statenfractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over de vervolgschade van de milieuramp met de MSC Zoë die op 1 en 2 januari van dit jaar plaatsvond. Na herhaaldelijk aandringen van de burgemeester van Schiermonnikoog is vorige week eindelijk de ladinglijst van de containers vrij gegeven. Een lijst met milieuvervuilende stoffen, maar ook met afkortingen en termen die niet iedereen zo een, twee, drie kan begrijpen.

Lees verder

Culturele subsidies voor kleine instellingen

In de Statenvergadering van 13 november is de Cultuurnota besproken. In deze nota worden de kaders voor het cultuurbeleid van onze provincie voor de komende 8 jaar vastgelegd.
Samen met een groot aantal andere partijen diende Stephanie Bennett namens onze fractie een motie in die ervoor moet zorgen dat de drempels bij het aanvragen van subsidie voor kleine culturele initiatieven verlaagd worden. De motie is met een grote meerderheid in de Staten aangenomen.
 

Lees verder