Nieuws

Scholieren weer veilig naar school

Middelbare scholieren mogen bijna weer naar school. GroenLinks wil versneld veilige fietsroutes voor alle scholieren. Met name op het platteland moeten scholieren zich tussen de forensen en landbouwmachines op de weg begeven met hun fiets. Het is de hoogste tijd dat we de veiligheid van onze jongeren voorop stellen. Natuurlijk valt een veilig fietsnetwerk niet voor 2 juni dit jaar te realiseren, maar de oproep aan jongeren om niet, of zo min mogelijk van het OV gebruik te maken zolang de Coronacrisis duurt, maken een veilig fietsnetwerk extra urgent.

Arjen Nolles van de fractie van GroenLinks: “De politiek wordt nu met de neus op de feiten gedrukt: voor fietsers en voetgangers hebben we gewoon te weinig ruimte gelaten in Nederland. Ouders maken zich nu zorgen om de veiligheid van hun kinderen.”

Lees verder

De economie in de provincie Groningen na de pandemie

Verandert onze economie na de Corona crisis? ‘Ja’, zegt GroenLinks Statenlid Melissa van Hoorn. ‘We hebben gezien hoe kwetsbaar onze economie is, doordat we afhankelijk zijn van producten vanuit de hele wereld en dat kan en moet anders en beter. Beter voor de inwoners, ondernemers en het milieu.’

Lees verder

GroenLinks wil experiment met combinatie van openbaar vervoer en pakketbezorging in de provincie Groningen

De Statenfractie van GroenLinks wil dat de Provincie Groningen gaat experimenteren met het combineren van openbaar vervoer en pakketbezorging. Door de samenvoeging van deze diensten hoopt de partij de kosten van het openbaar vervoer omlaag te brengen, waarmee met name de buitengebieden van de provincie makkelijker bereikbaar zouden moeten worden. Ook kan het volgens de partij een antwoord zijn op de problemen als gevolg van de corona-pandemie. GroenLinks stelt daarom vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Bescherm het landschap van Middag-Humsterland

De Provinciale Statenfracties van GroenLinks en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de bescherming van Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Burgemeesters en wethouders van de gemeente Westerkwartier hebben namelijk besloten om de bescherming van een sloot met cultuurhistorische waarde op te heffen. Voor dit besluit zou de Provincie Groningen toestemming gegeven hebben met de actualisatie van de Provinciale Omgevingsverordening.
 

Lees verder

Fairtrade provincie Groningen

Goed nieuws: dit jaar wordt onderzocht of de provincie Groningen Fairtrade provincie kan worden.In navolging van Fryslân en Utrecht zouden we de derde provincie op rij zijn. Wij zijn natuurlijk zeer verheugd! Wat is nu eigenlijk Fairtrade? Fairtrade heeft oog voor goede omstandigheden voor en eerlijke winstdeling met boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden. Zo kunnen deze mensen een betere plek verwerven in de handelsketen en kunnen ze leven van hun werk. De productieprocessen zijn duurzaam. Met Fairtrade zijn we duurzamer, milieuvriendelijker en socialer.

Lees verder