De partij vraagt of de uitspraak van de gedeputeerde de mening van het hele college weerspiegelt en zoekt opheldering over de richtlijnen en kaders die volgens het college ontbreken in het huidige natuurbeleid. Met deze vragen benadrukt GroenLinks de noodzaak van maatwerk in natuurbeheer en de onzekerheid die ontstaat door het uitblijven van Rijksfinanciering. Ze dringen erop aan om meerdere scenario's te ontwikkelen om de natuurdoelstellingen te kunnen behalen, ondanks de huidige uitdagingen.

Deze vragen onderstrepen het belang van duidelijke verantwoordelijkheden en transparantie in het natuurbeleid, vooral in een tijd waarin de balans tussen economische ontwikkeling en natuurbehoud steeds kritischer wordt. Het is een oproep tot actie voor de provincie Groningen om proactief bij te dragen aan de bescherming en het beheer van de natuur in hun gebied.

 

De schriftelijke vragen vind je in de bijlage.