Centraal in de visie staat dat de provincie de Brede Welvaart van onze inwoners wil verbeteren. Hoe dit exact te bereiken, daar mogen de Staten uitgebreid over meedenken omdat het een visie is die nog grotendeels ingevuld moet worden. 

Wat onze fractie betreft is het essentieel dat er een aantal dingen terug komen in de visie; focus op gezondheid, concreter beleid op provinciale inclusie en meer zeggenschap voor en regie van inwoners. 

Er zullen in de leefbaarheidsvisie veel dwarsverbanden zijn met Nij Begun en het NPG. En hoezeer wij deze inmenging vanuit het Rijk ook waarderen en hoezeer die ook nodig is; wij zijn daarnaast ook op zoek naar een middel waarmee de provincie rechtstreeks, zonder inmenging van het Rijk, inwoners direct inspraak en zeggenschap kan geven op het gebied van leefbaarheid en verbetering van de eigen leefomgeving en sociale cohesie. Iets wat niet het alleen het gevoel van regie over de eigen leefomgeving biedt, maar wat ook daadwerkelijk die regie geeft . Wij zien de Dorpendeal, in aanvulling op Nij Begun en Toukomst, daarvoor als goede oplossing. 

Daarnaast zien wij graag een meer pro-actieve houding en meer concrete invulling van de eigen rol op het gebied van Gezondheid, ook onderdeel van de Brede Welvaart. Als onderdeel van het Platform Gezond Groningen dois de provincie al betrokken bij het zorglandschap van onze provincie, maar graag zouden wij van het college willen weten of er binnen de Leefbaarheidsvisie en het latere Uitvoeringsprogramma, nog meer ruimte te pakken valt voor een meer actieve, sturende rol op het gebied van Gezondheid en zorg. Alleen al ons verschralende zorglandschap vraagt daar om.  

Tot slot vinden wij Diversiteit en Inclusie een belangrijk onderwerp. In het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid voor 2024 wordt er al wel wat over geschreven maar ook hier zien wij nog ruimte voor een concretere invulling. Afgelopen maand nog hebben we gezien hoe Friesland besloten heeft om geen geld meer te besteden aan Regenboogbeleid en enkel de regenboogvlag te hijsen. Dit neigt naar symboolpolitiek en wij zouden het fijn vinden als onze provincie niet van enkel symboolpolitiek te betichten is. Daarom zien wij in de visie graag uitgewerkt hoe de provincie op heldere en concrete manier een echte bijdrage wil leveren aan inclusie. Bij de ingang van ons provinciehuis zijn prachtige Artikel-1 kunstwerken te zien; hoe gaan we deze nog verder vertalen naar concreet provinciaal beleid? 

Tijdens commissievergadering bleek dat er meer partijen belang hechten aan gezondheid en inclusie dus we hebben een mooie groep bondgenoten!

Op meerdere momenten zullen we het gesprek aangaan over de nieuwe visie en over wat daarin moet komen te staan. We houden jullie op de hoogte!