Op 22 mei is er een ontheffing verleend voor het doden van roeken terwijl in het huidige Faunabeheerplan de roek niet is opgenomen als een te beheren soort. De Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen dat er geen ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en niet is aangetoond dat er eerst alternatieven voor het doden zijn ingezet.  Stijn ten Hoeve (PvdD): “De gedeputeerde kiest voor een ogenschijnlijk makkelijke en goedkope oplossing en lijkt zich niet te beseffen wat een wreed besluit dit is. De ontheffing geldt ook nog midden in het broedseizoen, zodat ouderdieren met een nest kunnen worden gedood en de jongen zullen verhongeren. Dit besluit is bovendien pure symboolpolitiek, want nergens is aangetoond dat het doden van roeken tot minder schade leidt.”

“Het roekeloos afschieten van roeken gaat echt nergens over. Roeken zijn enorm intelligente dieren, als ze weten dat er geschoten wordt kan het best zijn dat ze juist denken… hmm, daar ligt een lekker hapje. Je zou moeten kijken naar andere strategieën om de mais te beschermen.” zegt fractievoorzitter GroenLinks Nadja Siersema. Er zijn recent succesvolle ontwikkelingen gaande met aanpassingen in de zaaiwijze die zorgen dat schade door vogels afneemt. Bijvoorbeeld door het inzaaien van erwten waarvan de kiemplanten zorgen voor bodemverbetering en het aantrekken van insecten, zodat roeken en andere vogels de jonge mais met rust laten. “Je maakt dan een snackbar voor de roeken. Dit maakt dieronvriendelijke maatregelen overbodig en het versterkt de bodem en de biodiversiteit!” aldus Nadja Siersema. GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat er strategieën worden gebruikt die voordelig zijn voor de natuur en de boer!