Woensdag 7 februari gaf Gerie Ebeltjes haar maidenspeech! De volledige tekst en de ingediende moties zijn hier te lezen. 

''Wat fijn om hier vandaag te staan en met jullie te praten over een onderwerp waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Cultuur. 

Cultuur is een container begrip, waar heel veel in past, maar wat betekent het voor mij persoonlijk? 

Ik ben creatief, altijd aan het frutselen en nieuwe ideeën aan het bedenken en daarnaast gaat mijn hart sneller kloppen van muziek. En met muziek bedoel ik vooral zingen. Ik heb in wat bandjes gezongen, meegedaan aan musicals, gezongen in koren, en zelfs een snuifje conservatorium meegepakt in mijn leven. Ik mag dan ook van mijn fractievoorzitter niet meer meedoen met karaoke. 

Cultuur is voor mij geen vaag begrip; het is een belangrijk onderdeel van mijn leven, en ik geloof altijd dat als het belangrijk is voor mij, dan is het belangrijk voor veel meer mensen. 

Cultuur is de wijze waarop we ons gedrag, ideeën en waarden afstemmen op mensen met wie we een verleden en een identiteit delen. Het is de smeerolie van saamhorigheid. 

Cultuur zet ons aan het denken. Niet alleen over onszelf, maar over de hele samenleving. Het zorgt voor een gezellige sfeer, betere verbindingen tussen mensen en begrip tussen verschillende culturen. Het is als een universele taal die ons met elkaar verbindt. 

En weet u wat nog mooier is? Cultuur is als een wondermiddel in te zetten bij maatschappelijke problemen. Eenzaamheid, integratie, dementie zijn enkele van de uitdagingen waar we mee te maken hebben. Cultuur kan hier positief aan bijdragen door begrip, eensgezindheid en betrokkenheid te creëren. 

Dus kortom,  cultuur is de lijm die ons hele bouwwerk, dat maatschappij heet, bij elkaar houdt. Of het nu gaat om economische groei, het smeden van sociale banden of het voeden van creatieve geesten, cultuur is de bouwsteen van ontwikkeling op verschillende niveaus. 

Kunst en cultuur stuwen de economie vooruit, ze geven een boost aan sociale samenhorigheid en zijn er voor iedereen, ongeacht wie je bent. 

En om dit te bevorderen dien ik de volgende motie in: 

Laatst keek ik naar de documentaire 'We Are the World'.  Mocht u hem niet gezien hebben, ik vond het zeker de moeite waard. Solidariteit, verbondenheid, dat is waar het in deze documentaire om draait. Verschillende mensen en persoonlijkheden, die allemaal op het juiste moment bij elkaar gebracht werden en daar iets heel moois creëerden. We luisteren er nog ieder jaar naar. Het toont dat cultuur niet alleen een feestje is voor onze zintuigen, maar ook een krachtige boodschap van eenheid. 

Daarom moet cultuur niet alleen een kostenpost zijn, maar iets wat we omarmen, koesteren en doorgeven. Want kunst en cultuur, dat is van ons allemaal. Een publieke zaak waar we samen een feestje van maken. 

Een voorbeeld van Cultuur als kostenpost zien we nu in mijn gemeente, Veendam. Een prachtige fresco in in de Winkeler Prinsschool dreigt te verdwijnen omdat de school wordt afgebroken. Het bewaren is te duur zegt de gemeente Veendam. Maar het betreft hier wel een fresco van Jan van der Zee. Een van zijn schilderijen gooide afgelopen weekend bij het programma ‘Tussen kunst en Kitsch’ nog hoge ogen. Maar de provincie laat het aan gemeenten over, een besparingregeling. En dan denk ik: moeten we nu werkelijk de waarde van ons Cultureel erfgoed laten bepalen door de gemeente Veendam, die een digitaal plaatje wel voldoende vind? Dit soort ontwikkelingen raakt me diep. 

En met al dit soort dingen in het achterhoofd hebben we het rapport van de rekenkamer gelezen en binnen de fractie besproken. 

Het meeste is prima verwoord en hoeft wat GroenLinks betreft geen bijzondere aandacht te krijgen. Er zijn echter wel twee bevolkingsgroepen binnen de provincie waarvan wij vinden dat er een extra impuls naar uit dient te gaan. Juist om te zorgen voor die saamhorigheid en die eenheid die we allemaal zo belangrijk vinden in onze maatschappij. 

Want als we saamhorigheid in onze provincie willen, waarbij we onze buren kennen en voor ze klaar staan wanneer dat nodig is, moeten we iedereen omarmen. Ook de mensen die buiten de boot dreigen te vallen. We hebben dit bij een motie over sport gedaan en moeten dit ook doen wanneer het gaat over Cultuur. 

Om dit te bevorderen dienen we naast de vorige motie ook de volgende motie over statushouders in.''