1. De provincie heeft, net als de banken, een lening aan het OZG verstrekt. Was het college, voordat de berichtgeving over het financiële noodweer naar buiten kwam, op de hoogte van de situatie van het OZG? Wat is de reactie van het college geweest op dit nieuws en welke mening is het college toegedaan over de situatie?

2. Heeft het financiële noodweer waar het OZG in verkeert, gevolgen voor de voorwaarden aan de lening die door de provincie aan het OZG is verstrekt?

3. Toen het OZG in 2020 in financieel noodweer verkeerde heeft de provincie de leningsvoorwaarden voor de lening aangepast. Is het college voornemens dit weer te doen over de nu nog openstaande lening?