''In de provincies zijn verschillende boa’s. Zo zijn er meerdere domeinen, namelijk domein I t/m VI. Binnen die domeinen hebben boa’s andere taken en bevoegdheden. Zo is domein I ‘openbare ruimte’, domein III ‘onderwijs’, hele verschillende onderdelen. De boa’s die Sandra en Nadja gesproken hebben, zijn in domein II (milieu, welzijn en infrastructuur) werkzaam. Bij domein II in de provincie Groningen zijn vier boa’s voor de provincie Groningen werkzaam en drie boa’s zijn in dienst bij natuurorganisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Groninger Landschap). Tussen deze boa’s zit verschil in taken en werkwijze.''

Dinsdag 20 februari – provinciale boa 

Deze middag gingen de statenleden meekijken met een provinciale boa. Ze begonnen aan de keukentafel met een kop thee om het verhaal te horen van Gert-Jan. Hij vertelde over zijn werkzaamheden en de organisatiestructuur in de provincie Groningen. Daarbij had hij foto’s uitgeprint met casussen waar hij tegenaan liep. Soms is het namelijk zo dat dingen niet goed gedefinieerd zijn, waardoor handhaving moeilijk is of zelfs niet kan. Goed punt dat wij mee kunnen nemen in de Statenzaal.

Na het keukentafel gesprek werd er een ronde gemaakt in Oost-Groningen. Vlak bij het Metbroekbos was de eerste stop om te kijken naar pachtgrond van een boer waarbij er bestemming natuur op zit. Daarna door naar de meetpalen van Lieftinghsbroek waar stikstofmetingen worden gedaan. Hier liep een hond los, in dit gebied mocht het, maar na gesprek tussen boa en de hondeneigenaren vonden ze het verstandiger om de hond aan te lijnen. Een hond is namelijk een gevaarlijk dier voor dieren. Vogels schrikken bijvoorbeeld van de honden en raken zo verstoort. Ze vinden vaak honden gevaarlijker dan mensen, want honden zijn onvoorspelbaarder en lijken op natuurlijke vijanden, zoals de vos of wolf.

Hierna een stop bij herplanting. Een poos geleden was een landeigenaar zo vrij om bomen te kappen uit een oude bossingel, dit mocht niet. Hierop is het stilgelegd op last van de provincie en daarnaast moest de eigenaar herplanten. Dit is gebeurd, nu was de controle of de herplant goed is gegaan. Dit was niet volledig het geval, waardoor de eigenaar weer een brief krijgt voor nieuwe herplant te regelen. Bij de herplant locatie was ook een vangkooi voor een vos, een dode ree en een jagershut. Hier heeft de boa een controle uitgevoerd of hier toestemming voor was (en dat was er). Bij het wegrijden naar een volgende locatie kwam een jager langs, want de wildcamera gaf aan dat er mensen waren. Bij een kort gesprek werden er nummers uitgewisseld, zodat alles nog gecontroleerd kon worden. De laatste locatie was bij de camping eigenaar van Moekesgat. De statenleden gingen in gesprek met de eigenaar om te horen dat natuur en toerisme kan botsen. Op de camping is een roekenkolonie die niet verjaagd mag worden en tot juni hebben de campinggasten hier last van.

Woensdag 21 februari – boa natuurmonumenten 

In de ochtend gingen Sandra en Nadja naar Paterswolde om op bezoek te gaan bij Natuurmonumenten. Met een kop thee werd er eerst gesproken over welke gebieden er zijn van Natuurmonumenten, hoeveel boa’s er zijn (maar een) en of dit voldoende is (‘nee’). De boa van Natuurmonumenten, Booi, houdt toezicht in de gebieden van de natuurorganisatie. Booi had een uitdraai gemaakt van de overtredingen die hij heeft vastgesteld in het jaar 2023. De meeste overtredingen zijn van hondeneigenaren die de honden los laten lopen waar dit niet mag. Verder valt op dat veel mountainbikers in de fout gaan en fietsen waar het verboden is. Het is belangrijk om toezicht te houden, want waar Booi dagelijks komt, daar zijn bijna geen overtredingen. Helaas in de andere gebieden zijn er meer overtredingen. Terwijl het belangrijk is voor de natuur dat rust blijft en dat de andere recreanten ook kunnen genieten van de rust in de gebieden. De druk op de natuur neemt toe door de vele recreanten. Terwijl de natuur niet toeneemt en het aantal boa’s al jaren hetzelfde is.

Het was vandaag bijna ‘technisch weer’* en daarom gingen we een ronde doen. Tijdens de ronde over De Braak was zichtbaar dat de boa hier vaker rondloopt. Mensen kennen hem, groeten hem en houden inderdaad meteen de hond aan de lijn. De Braak is onderdeel geweest van een landgoed en dit wordt ook in stand gehouden. In het park zijn er blauwe reigers die in bomen broeden (tip was niet te lang onder de nesten te staan) en je hoorde de spechten die druk bezig waren. Verderop bij Friesche Veen is een zeearend, hier komen veel mensen op af. Daarom worden ook wegen afgezet, zodat de vogel niet te veel gestoord wordt. Zonder dit te doen, was de vogel al gevlogen.

Sandra vertelde: ‘boa betekent goed in het Portugees’. Een goede week was het zeker.

* technisch weer = mooi weer en dan willen veel mensen er graag erop uit. De druk op de natuurgebieden neemt dus bij technisch weer toe.