Recentelijk hebben plaatsen als Pekela, Winschoten en Groningen helaas te maken gehad met ernstige geweldsincidenten die direct verband houden met drugscriminaliteit, zoals schietpartijen en bomaanslagen. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Onderzoeken uitgevoerd door Tops en Van de Torre wijzen op dieperliggende oorzaken van ondermijning in Groningen. De provincie biedt een vruchtbare bodem voor misbruik door drugscriminelen, vanwege armoede, beperkte kansen en verminderde overheidszichtbaarheid. Dit maakt inwoners kwetsbaar voor criminele uitbuiting. 

GroenLinks waardeert het initiatief van Groningse burgemeesters om gezamenlijk actie te ondernemen. De provincie zelf wil ook bijdragen aan de aanpak van ondermijning. Het huidige beleid richt zich voornamelijk op het versterken van interne beleidsmaatregelen, wetgeving, informatie-uitwisseling en bewustwording binnen de organisatie.

GroenLinks pleit voor een bredere aanpak van het ondermijningsbeleid, waarbij de provincie invloed uitoefent op gebieden als leefbaarheid, economie, ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, milieu, mobiliteit en wonen. Dit omvat maatregelen om kwetsbare groepen te ondersteunen, perspectief te bieden aan jongeren, en het vertrouwen in de overheid te herstellen. 

Tot slot doet GroenLinks enkele concrete aanbevelingen, zoals de inzet van groene BOA's voor betere controle op criminele activiteiten, verbeterde samenwerking met partners en overheden, en het verkennen van grensoverschreidende samenwerking.

De partij hoopt dat deze benadering wordt overwogen en dat andere partijen aanvullingen kunnen bieden om gezamenlijk de ondermijning in Groningen effectief aan te pakken.